BIP - Urząd Gminy i Miasta Bodzentyn

Strona główna

wtorek, 25 czerwca 2019 r.

imieniny: Łucja, Witold

Zawiadomienie-Obwieszczenie

Strona główna » Ochrona Środowiska » Zawiadomienie-Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: o konsultacjach społecznych prowadzonych w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej

Konsultacje społeczne prowadzone w ramach procedury oceny odziaływania na środowisko prowadzonej dla przedsięwzięcia „Budowa pojedynczej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,05 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 66, 67, 68/1, 70, 71, 72 obręb geodezyjny Wzdół Rządowy”.

 

BGK. 6220.2.2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z 2014 r. poz. 183, 1185) w związku z art. 33 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach odziaływania na środowisko (teks jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, 1238, z 2014 r. poz. 587, 850, 1101, 1133), zwanej dalej ustawą ooś.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  BODZENTYN

 

podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Budowa pojedynczej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,05 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 66, 67, 68/1, 70, 71, 72 obręb geodezyjny Wzdół Rządowy”.

 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 79 ustawy ooś, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się  ocenę oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią dokumentacji sprawy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www. bodzentyn.bip.jur.pl w zakładce ochrona środowiska) oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie w referacie Budowalno-Inwestycyjnym, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, a także składania wniosków i uwag w formie pisemnej bezpośrednio w urzędzie, drogą pocztową oraz w formie elektronicznej na adres e-mail bodzentyn@post.pl.

 

w terminie od 06.02.2015 r. – 26.02.2015r.

złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez organ prowadzący postępowanie, przez wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Przedmiotowe obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bodzentyn.bip.jur.pl.

 

                                                                                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

 

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Bodzentyn. Data utworzenia: 2015-02-09.
Wprowadził do systemu: Aleksandra Sikora. Data wprowadzenia: 2015-02-09 14:08:47.
Zatwierdził do publikacji: Dorota Armuła. Data publikacji: 2015-02-09 14:55:10.
czytano: 755 razy Drukuj id: 4063
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2015-02-09
Nowa wiadomość
Aleksandra Sikora

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn 2019