BIP - Urząd Gminy i Miasta Bodzentyn

Strona główna

czwartek, 28 maja 2020 r.

imieniny: Augustyna, Jaromira

KONTAKT ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Modyfikacja siwz w przetargu nieograniczonym

Strona główna » Przetargi » - przetargi 2018 rok » Modyfikacja siwz w przetargu nieograniczonym

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: na realizację zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej infrastruktury drogowej w ramach projektu - Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II”.

                               Bodzentyn, dnia 03.10.2018 r.

BRO. 271.38.2018

 

Do wszystkich WYKONAWCÓW

 

 

Dot. postępowania na realizację zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej infrastruktury drogowej w ramach projektu - Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II”.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz.U z 2017 r. poz.1579), zwanej dalej „PZP”, w związku z pytaniem Wykonawcy, a co za tym idzie koniecznością  rozważenia przez Zamawiajacego  zakresu prac projektowych objętych przedmiotowym zamówieniem, dokonuje się modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Rozdz. XV pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, opieczętowanym opakowaniu gwarantującym zachowanie poufności jej treści oraz jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zaleca się, by oferta była umieszczona w opakowaniu oznakowanym w sposób następujący:

 

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn

ul. Suchedniowska 3

26 - 010 Bodzentyn

oferta dotyczy postępowania na realizację zamówienia`

pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej infrastruktury drogowej
w ramach projektu - Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II”.

 

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES>

nie otwierać przed 11.10.2018 r. godz. 12.30

 

Rozdz. XVI pkt 1 i pkt 4 otrzymuje brzmienie:

 Pkt 1. „Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do 11.10.2018 r.  do godz. 12.00”.

Pkt 4 . „Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania
 w siedzibie Zamawiającego 11.10.2018 r. godz. 12.30”.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Bodzentyn. Data utworzenia: 2018-10-03.
Wprowadził do systemu: Aleksandra Sikora. Data wprowadzenia: 2018-10-03 11:17:15.
Zatwierdził do publikacji: Aleksandra Sikora. Data publikacji: 2018-10-03 11:17:15.
czytano: 210 razy Drukuj id: 6333
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2018-10-03
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora

Rejestr zmian 2018-10-03
Nowa wiadomość
Aleksandra Sikora

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn 2020