Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyświetl stronę główną » Przetargi » - przetargi 2020 rok » Wyjaśnienie treści SIWZ

Podtytuł: dot. postępowania pn.: "Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn"

 

BZP.271.53.2020                                                                                                             Bodzentyn 30.09.2020

 

Do wszystkich wykonawców

 

Dot. Przetargu nieograniczonego nr BZP.271.53.2020 pn.  "Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn"

 

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do w/w postępowania:

 

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt .III.1.3 warunków udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej 1 usługę, w skład której wchodziło opracowanie koncepcji dla drogi klasy minimum G o długości odcinka minimum 500 m oraz opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla drogi klasy minimum Z o długości odcinka minimum 500 m.

Odpowiedź:

W pkt.III.1.3 SIWZ Zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu dla Wykonawców w zakresie zdolności technicznej w następujący sposób:

W zakresie zdolności technicznej, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej 1 usługę, w skład której wchodziło opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej wraz z uzyskanie decyzji środowiskowej dla drogi klasy minimum G o długości odcinka minimum 500 m”
W związku z powyższym w/w warunek nie może być przez Zamawiającego uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej 1 usługę, w skład której wchodziło opracowanie koncepcji dla drogi klasy minimum G o długości odcinka minimum 500 m oraz opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla drogi klasy minimum Z o długości odcinka minimum 500 m.

 

Informacje

Rejestr zmian

2020-09-30

Dodanie artykułu - Piotr Szafraniec

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
ul. Suchedniowska 3
26 - 010 Bodzentyn

NIP Urzędu Miasta i Gminy:

664 15 28 123

REGON Urzędu Miasta i Gminy: 000534718

NIP Gminy: 657 25 15 240

REGON Gminy: 291009700

tel. ( 041 ) 31-15-010,
tel. ( 041 ) 31-15-511,
fax:( 041 ) 31-15-114

 

Godziny pracy Urzędu:

  poniedziałek  800-1600

wtorek-piątek  715-1515

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.