Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Decyzja RG.6220.6.7.2020

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » Decyzja RG.6220.6.7.2020

Podtytuł: o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Przebudowa urządzenia wodnego (ujęcia wód podziemnych nr 2 w Bodzentynie) poprzez wykonanie na działce nr ew. 1087/2 (obręb 001 Bodzentyn) w miejscowości Bodzentyn studni głębinowej na bazie otworu zastępczego IIbis/2 w celu zabezpieczenia poboru wód podziemnych w ilości 95,40 m 3/h dla potrzeb wodociągu grupowego Bodzentyn II’’

Bodzentyn, dnia 24.05.2021  r.

RG.6220.6.8.2020

 

 

Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2021 r. poz. 247.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2021 r. poz. 735) zawiadamia, że dnia 24.05.2021 r. została wydana decyzja znak: RG.6220.6.7.2020 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie urządzenia wodnego (ujęcia wód podziemnych nr 2 w Bodzentynie) poprzez wykonanie na działce nr ew. 1087/2 (obręb 001 Bodzentyn) w miejscowości Bodzentyn studni głębinowej na bazie otworu zastępczego  IIbis/2 w celu zabezpieczenia poboru wód podziemnych w ilości 95,40 m 3/h dla potrzeb wodociągu grupowego Bodzentyn II’’.

Lokalizacja przedsięwzięcia: Planowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie Kieleckim, na terenie gminy Bodzentyn na działce ewid. 1087/2, obręb 0001 Bodzentyn, gm. Bodzentyn.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bodzentynie Sp. z.o.o - ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn reprezentowane przez pełnomocnika Pana Janusza Dydę.

W prowadzonym postępowaniu uzyskano od: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Radomiu opinie nie uznające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn w Referacie Rozwoju Gminy
i Ochrony Środowiska,
w godzinach urzędowania.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-05-24

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Szafraniec

2021-05-24

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Szafraniec

2021-05-24

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Szafraniec

2021-05-24

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Szafraniec

2021-05-24

Dodanie artykułu - Piotr Szafraniec

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
ul. Suchedniowska 3
26 - 010 Bodzentyn

NIP Urzędu Miasta i Gminy:

664 15 28 123

REGON Urzędu Miasta i Gminy: 000534718

NIP Gminy: 657 25 15 240

REGON Gminy: 291009700

tel. ( 041 ) 31-15-010,
tel. ( 041 ) 31-15-511,
fax:( 041 ) 31-15-114

 

Godziny pracy Urzędu:

  poniedziałek  800-1600

wtorek-piątek  715-1515

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.