Artykuł pochodzi ze strony: www.bodzentyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.bodzentyn.bip.jur.pl/artykuly/8131

ZARZĄDZENIE Nr 40/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 19.05.2022 R.

Podtytuł: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot w Bodzentynie za rok 2021.