Artykuł pochodzi ze strony: www.bodzentyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.bodzentyn.bip.jur.pl/artykuly/8161

ZARZĄDZENIE NR 42/2022 BURMISTRZ MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 30.05.2022 R.

Podtytuł: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego dla zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowania terenu wokół budowy sołectwie Dąbrowa Górna