Artykuł pochodzi ze strony: www.bodzentyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.bodzentyn.bip.jur.pl/artykuly/8190

ZARZĄDZENIE NR 46/2022 BURMISTRZ MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 08.06.2022 R.

Podtytuł: w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 44/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn