Artykuł pochodzi ze strony: www.bodzentyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.bodzentyn.bip.jur.pl/artykuly/8197

ZARZĄDZENIE NR 47/2022 BURMISTRZ MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 10.06.2022 R.

Podtytuł: w sprawie: powołania Zespołu monitorującego i wdrażającego Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bodzentyn na lata 2021-2029