Artykuł pochodzi ze strony: www.bodzentyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.bodzentyn.bip.jur.pl/artykuly/6881

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Podtytuł: w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na usługę wodną- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odcinka drogi wojewódzkiej DW 752, istniejącym wylotem w km 8+290 drogi, na dz. ozn. nr ewid. 260/6, do ziemi - rowu melioracyjnego B-3 w msc. Święta Katarzyna, gm. Bodzentyn.