Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Michał Furmańczyk

Wyświetl stronę główną » Redaktorzy » Michał Furmańczyk

Michał Furmańczyk

funkcja:

Podinspektor Administrator Bezpieczeństwa Informacji

telefon:

41 31-15-010

tel. wewn.:

18

fax:

41 31-15-114

e-mail:

administrator@bodzentyn.pl

Przypisane kategorie:

Załatwianie spraw w urzędzie

Uchwały Rady Miejskiej - 2013r.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

-Urząd Stanu Cywilnego

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy

zarządzenia za 2013r.

Druki do pobrania

kontrole zewnętrzne w 2012 roku

kontrole zewnętrzne w 2013 roku

Komunikaty,Informacje i Sprawozdania

Uchwały Rady Miejskiej - 2014r.

Uchwały Rady Miejskiej - 2015r.

Uchwały Rady Miejskiej - 2012r.

-Referat Budowlano-Inwestycyjny i Ochrony Środowiska

zarządzenia za 2012r.

zarządzenia za 2014r.

zarządzenia za 2015r.

Zamówienia Publiczne

- zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys.Euro

- przetargi 2012 rok

- przetargi 2013 rok

- przetargi 2014 rok

- przetargi 2015 rok

Zagospodarowanie przestrzenne

Gospodarka komunalna

Ochrona Środowiska

-Referat Gospodarki Komunalnej

-Referat Rolnictwa,Gospodarki Gruntami i Mienia Komunalnego

Budżet na 2017r.

Budżet na 2018r.

zarządzenia za 2017r.

- przetargi 2009 rok

- przetargi 2010 rok

- przetargi 2011 rok

- przetargi 2016 rok

- przetargi 2017 rok

Majątek publiczny

Program Współpracy Gminy Bodzentyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.

Regulamin Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę i Zbiorowego Odprowadzania Ścieków Gminie Bodzentyn

Plan gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Bodzentyn

Plan odnowy miejscowości Wilków na lata 2010-2017

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bodzentyn

Plan Odnowy miejscowości Bodzentyn na lata 2008-2015

Strategia

Plan Rozwoju Lokalnego

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn.

Regulamin Udostępniania Świetlic Wiejskich w Gminie Bodzentyn

Program Opieki nad Zwierzętami

Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn

Fundusze Strukturalne

Publicznie dostętny wykaz danych o środowisku i jego ochronie

Uchwały Rady Miejskiej - 2011r.

zarządzenia za 2009r.

zarządzenia za 2011r.

zebrania wiejskie 2013 rok

Pomoc Publiczna

Organizacje pozarządowe

-Ochotnicza Straż Pożarna w Bodzentynie

-Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna

-Ochotnicza Straż Pożarna we Wzdole Rządowym

-Stowarzyszenie Miłośników Siekierna i Gór Świętokrzyskich

-Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradowicach

-Towarzystwo Dawida Rubinowicza

-Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach-Starej Wsi

-Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Wsi "Odnowica"

-Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Leśnej

-Ludowy Uczniowski Klub Sportowy"Huragan"

-Stowarzyszenie Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej"Łysica-Sabat"

-Wędkarski Klub Sportowy "Kleń"

-Ludowy Klub Sportowy "Łysica"

-Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

-Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Olimp"

-Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka

-Uczniowski Klub Sportowy "Start" Święta Katarzyna

-Uczniowski Klub Sportowy "Atlas"

-Uczniowski Klub Sportowy "Jodła"

-Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Orły"

-Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Gród-Bodzentyn"

-Klub Sportowy "Sensas"Bodzentyn

-Stowarzyszenie Wilków Nasz Dom

-Stowarzyszenie Świętokrzyskie Jodły

-Stowarzyszenie Rozwoju wsi i Edukacji

-Stowarzyszenie Wzdolskie Kołowrotki

-Stowarzyszenie Dąbrowa

-Alebabki

-Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa

-Stowarzyszenie Gmina Bodzentyn-Nasza Mała Ojczyzna

-Furmani

-Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna

-Stowarzyszenie Ochrony Zabytków Architektury i Sztuki Bodzentyna i Regionu Świętokrzyskiego

-Stowarzyszenie Świętokrzyskie

-Koło Gospodyń Wiejskich "Wzdolanie"

-Stowarzyszenie Miejska Góra na rzecz rozwoju Celin i Podgórza

-Referat Organizacyjny, Kadr i Spraw Obywatelskich

-Ewidencja ludności i dowodów osobistych

Radca prawny

Oświadczenia majątkowe

za 2014r.

za 2015r.

za 2016r.

za 2017r.

Oświadczenia majątkowe złożone w 2018r. w związku z upływem kadencji

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn złożone w związku z początkiem kadencji 2018-2023

za 2018 r.

za 2019 r.

za 2020 r.

zarządzenia za 2018r.

zarządzenia za 2019 r.

Informacje i wystąpienia.

Statut

Stanowiska urzędnicze

Regulamin Organizacyjny

Rejestr Skarg i Wniosków

Regulamin Pracy

Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

- Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2016 roku

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2017 roku

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2018 roku

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2019 r.

Petycje

Wybory Prezydenta RP 2020

kontrole zewnętrzne w 2015 roku

Regulamin Użytkowania Samochodu Służbowego Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn dla celów służbowych.

-Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2015 roku

Oświadczenia majątkowe złożone w 2014r. w związku z upływem kadencji

-Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Budżet na 2012r.

Budżet na 2014r.

za 2011r.

zebrania wiejskie 2012 rok

Centrum Obsługi Oświaty w Bodzentynie

Rada Miejska

Oświadczenia majątkowe-2011r.

Sesje-2012r.

Informacje nieudostępnione w BIP

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
ul. Suchedniowska 3
26 - 010 Bodzentyn

NIP Urzędu Miasta i Gminy:

664 15 28 123

REGON Urzędu Miasta i Gminy: 000534718

NIP Gminy: 657 25 15 240

REGON Gminy: 291009700

tel. ( 041 ) 31-15-010,
tel. ( 041 ) 31-15-511,
fax:( 041 ) 31-15-114

 

Godziny pracy Urzędu:

  poniedziałek  800-1600

wtorek-piątek  715-1515

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.