Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Michał Furmańczyk

Wyświetl stronę główną » Redaktorzy » Michał Furmańczyk

Michał Furmańczyk

funkcja:

Podinspektor Administrator Bezpieczeństwa Informacji

telefon:

41 31-15-010

tel. wewn.:

18

fax:

41 31-15-114

e-mail:

administrator@bodzentyn.pl

Przypisane kategorie:

Uchwały Rady Miejskiej - 2011r.

Uchwały Rady Miejskiej - 2012r.

Uchwały Rady Miejskiej - 2013r.

Uchwały Rady Miejskiej - 2014r.

Uchwały Rady Miejskiej - 2015r.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

-Urząd Stanu Cywilnego

-Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji

-Referat Gospodarki Komunalnej

-Referat Rolnictwa,Gospodarki Gruntami i Mienia Komunalnego

-Referat Budowlano-Inwestycyjny i Ochrony Środowiska

-Referat Organizacyjny, Kadr i Spraw Obywatelskich

-Ewidencja ludności i dowodów osobistych

Radca prawny

Załatwianie spraw w urzędzie

Budżet na 2012r.

Budżet na 2014r.

Budżet na 2017r.

Budżet na 2018r.

Oświadczenia majątkowe

za 2011r.

Oświadczenia majątkowe złożone w 2014r. w związku z upływem kadencji

za 2014r.

za 2015r.

za 2016r.

za 2017r.

Oświadczenia majątkowe złożone w 2018r. w związku z upływem kadencji

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn złożone w związku z początkiem kadencji 2018-2023

za 2018 r.

za 2019 r.

za 2020 r.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy

zarządzenia za 2009r.

zarządzenia za 2011r.

zarządzenia za 2012r.

zarządzenia za 2013r.

zarządzenia za 2014r.

zarządzenia za 2015r.

zarządzenia za 2017r.

zarządzenia za 2018r.

zarządzenia za 2019 r.

zebrania wiejskie 2012 rok

zebrania wiejskie 2013 rok

Informacje i wystąpienia.

Statut

Centrum Obsługi Oświaty w Bodzentynie

Zamówienia Publiczne

- zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys.Euro

- przetargi 2009 rok

- przetargi 2010 rok

- przetargi 2011 rok

- przetargi 2012 rok

- przetargi 2013 rok

- przetargi 2014 rok

- przetargi 2015 rok

- przetargi 2016 rok

- przetargi 2017 rok

Stanowiska urzędnicze

Druki do pobrania

Majątek publiczny

Rada Miejska

Oświadczenia majątkowe-2011r.

Regulamin Organizacyjny

kontrole zewnętrzne w 2012 roku

kontrole zewnętrzne w 2013 roku

kontrole zewnętrzne w 2015 roku

Organizacje pozarządowe

-Ochotnicza Straż Pożarna w Bodzentynie

-Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna

-Ochotnicza Straż Pożarna we Wzdole Rządowym

-Stowarzyszenie Miłośników Siekierna i Gór Świętokrzyskich

-Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradowicach

-Towarzystwo Dawida Rubinowicza

-Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach-Starej Wsi

-Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Wsi "Odnowica"

-Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Leśnej

-Ludowy Uczniowski Klub Sportowy"Huragan"

-Stowarzyszenie Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej"Łysica-Sabat"

-Wędkarski Klub Sportowy "Kleń"

-Ludowy Klub Sportowy "Łysica"

-Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

-Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Olimp"

-Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka

-Uczniowski Klub Sportowy "Start" Święta Katarzyna

-Uczniowski Klub Sportowy "Atlas"

-Uczniowski Klub Sportowy "Jodła"

-Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Orły"

-Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Gród-Bodzentyn"

-Klub Sportowy "Sensas"Bodzentyn

-Stowarzyszenie Wilków Nasz Dom

-Stowarzyszenie Świętokrzyskie Jodły

-Stowarzyszenie Rozwoju wsi i Edukacji

-Stowarzyszenie Wzdolskie Kołowrotki

-Stowarzyszenie Dąbrowa

-Alebabki

-Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa

-Stowarzyszenie Gmina Bodzentyn-Nasza Mała Ojczyzna

-Furmani

-Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna

-Stowarzyszenie Ochrony Zabytków Architektury i Sztuki Bodzentyna i Regionu Świętokrzyskiego

-Stowarzyszenie Świętokrzyskie

-Koło Gospodyń Wiejskich "Wzdolanie"

-Stowarzyszenie Miejska Góra na rzecz rozwoju Celin i Podgórza

Rejestr Skarg i Wniosków

Pomoc Publiczna

Regulamin Pracy

Komunikaty,Informacje i Sprawozdania

Program Współpracy Gminy Bodzentyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.

Regulamin Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę i Zbiorowego Odprowadzania Ścieków Gminie Bodzentyn

Plan gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Bodzentyn

Plan odnowy miejscowości Wilków na lata 2010-2017

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bodzentyn

Plan Odnowy miejscowości Bodzentyn na lata 2008-2015

Strategia

Plan Rozwoju Lokalnego

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn.

Regulamin Udostępniania Świetlic Wiejskich w Gminie Bodzentyn

Program Opieki nad Zwierzętami

Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn

Regulamin Użytkowania Samochodu Służbowego Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn dla celów służbowych.

Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn

Zagospodarowanie przestrzenne

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Fundusze Strukturalne

-Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2015 roku

- Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2016 roku

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2017 roku

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2018 roku

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2019 r.

Gospodarka komunalna

Ochrona Środowiska

Publicznie dostętny wykaz danych o środowisku i jego ochronie

Informacje nieudostępnione w BIP

Petycje

Wybory Prezydenta RP 2020

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
ul. Suchedniowska 3
26 - 010 Bodzentyn

NIP Urzędu Miasta i Gminy:

664 15 28 123

REGON Urzędu Miasta i Gminy: 000534718

NIP Gminy: 657 25 15 240

REGON Gminy: 291009700

tel. ( 041 ) 31-15-010,
tel. ( 041 ) 31-15-511,
fax:( 041 ) 31-15-114

 

Godziny pracy Urzędu:

  poniedziałek  800-1600

wtorek-piątek  715-1515

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.