Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Rejestr zmian

Wyświetl stronę główną » Rejestr zmian

Rejest zmian na stronie z ostatnich 360 dni.

2023-06-05
OBWIESZCZENIE
Dodanie załącznika/ załączników
Janusz Dziób
OBWIESZCZENIE
Dodanie artykułu
Janusz Dziób

2023-06-01
Postanowienie nr 5/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach I
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Postanowienie nr 5/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach I
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk
Postanowienie nr 46/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach I
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Postanowienie nr 46/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach I
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk

2023-05-30
WYKAZ SOŁTYSÓW KADENCJI 2019-2023
Edycja artykułu
Michał Furmańczyk
WYKAZ SOŁTYSÓW KADENCJI 2019-2023
Edycja artykułu
Michał Furmańczyk
Plan pracy Rady Miejskiej w Bodzentynie na 2023 r.
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk
Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Bodzentynie w 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Bodzentynie w 2022 r.
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk
Raport o stanie Gminy Bodzentyn za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Raport o stanie Gminy Bodzentyn za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Raport o stanie Gminy Bodzentyn za 2022 rok
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk

2023-05-29
OBWIESZCZENIE
Dodanie załącznika/ załączników
Janusz Dziób
OBWIESZCZENIE
Dodanie artykułu
Janusz Dziób
Obwieszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr RG.6220.6.1.2023 z dnia 29.05.2023 r.
Dodanie artykułu
Paweł Hajduk
Obwieszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr RG.6220.6.1.2023 z dnia 29.05.2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Paweł Hajduk
Zarządzenie 40/2023
Dodanie artykułu
Dagmara Zagórska
Zarządzenie 40/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska
Zarządzenie 40/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska
Zarządzenie 40/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska
Zarządzenie 40/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska
Zarządzenie 40/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska
Oświadczenie majątkowe Pana Dariusza Skiby - Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pana Dariusza Skiby - Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Moniki Wnętrzak - Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Moniki Wnętrzak - Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pana Marcina Sikorskiego - Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pana Marcina Sikorskiego - Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Aleksandry Sikory - Kierownika Referatu Budownictwa i Zamówień Publicznych
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Aleksandry Sikory - Kierownika Referatu Budownictwa i Zamówień Publicznych
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Marianny Piętak - Inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Marianny Piętak - Inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Dulęby - Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Dulęby - Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Moniki Jamróz - Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bodzentynie, Pełnomocnika ds. Projektu Nr POIS 02.03.00.00.0120/17-03
Edycja artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Moniki Jamróz - Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bodzentynie, Pełnomocnika ds. Projektu Nr POIS 02.03.00.00.0120/17-03
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Moniki Jamróz - Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bodzentynie, Pełnomocnika ds. Projektu Nr POIS 02.03.00.00.0120/17-03
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pana Romana Pytla - Dyrektora Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pana Romana Pytla - Dyrektora Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pana Dariusza Pankowskiego - Zastępcy Kierownika SPZOZ w Bodzentynie ds. medycznych
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pana Dariusza Pankowskiego - Zastępcy Kierownika SPZOZ w Bodzentynie ds. medycznych
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Sitek - Inspektora ds. Ewidencji Ludności
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Sitek - Inspektora ds. Ewidencji Ludności
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Jarosińskiego - Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Jarosińskiego - Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Kopeć - Skarbnika Miasta i Gminy Bodzentyn
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Kopeć - Skarbnika Miasta i Gminy Bodzentyn
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pana Wojciecha Furmanka - Sekretarza Miasta i Gminy Bodzentyn
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pana Wojciecha Furmanka - Sekretarza Miasta i Gminy Bodzentyn
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pana Jerzego Armuły - Inspektora ds. wymiaru podatków i opłat
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pana Jerzego Armuły - Inspektora ds. wymiaru podatków i opłat
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Grażyny Miernik - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Grażyny Miernik - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Justyny Sikory - Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Justyny Sikory - Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Telki - Wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Telki - Wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pana Jarosława Dziedzińskiego - Kierownika SPZOZ w Bodzentynie
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pana Jarosława Dziedzińskiego - Kierownika SPZOZ w Bodzentynie
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Edyty Bernatek - Wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Edyty Bernatek - Wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pana Roberta Dąbka -Inspektora ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pana Roberta Dąbka -Inspektora ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Pożogi - Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Pożogi - Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Marii Miziewicz - Kierownika Centrum Obsługi Oświaty w Bodzentynie
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Marii Miziewicz - Kierownika Centrum Obsługi Oświaty w Bodzentynie
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Świetlik - Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Ws
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Świetlik - Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Ws
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Emilii Ledwójcik - Pracownika socjalnego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzentynie
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Emilii Ledwójcik - Pracownika socjalnego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzentynie
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Metryki - Warchoł, Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Metryki - Warchoł, Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Stępień- Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie
Edycja artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Stępień- Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Stępień- Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Teresy Bzymek - Przewodniczącej Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie artykułu
Katarzyna Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pani Teresy Bzymek - Przewodniczącej Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pana Tadeusza Zielińskiego - radnego Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie artykułu
Katarzyna Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pana Tadeusza Zielińskiego - radnego Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pana Jerzego Tofila - radnego Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie artykułu
Katarzyna Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pana Jerzego Tofila - radnego Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pani Dominiki Skarbek - radnej Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie artykułu
Katarzyna Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pani Dominiki Skarbek - radnej Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pani Anny Obary - radnej Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie artykułu
Katarzyna Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pani Anny Obary - radnej Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pana Mariusza Matli - radnego Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie artykułu
Katarzyna Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pana Mariusza Matli - radnego Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pani Bogusławy Jankowicz - radnej Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie artykułu
Katarzyna Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pani Bogusławy Jankowicz - radnej Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pani Zofii Gliwy - radnej Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie artykułu
Katarzyna Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pani Zofii Gliwy - radnej Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pana Dominika Dudka - radnego Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie artykułu
Katarzyna Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pana Dominika Dudka - radnego Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pani Eweliny Dróżdż - radnej Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie artykułu
Katarzyna Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pani Eweliny Dróżdż - radnej Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pani Marzanny Borek - radnej Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie artykułu
Katarzyna Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pani Marzanny Borek - radnej Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pana Włodzimierza Bąderskiego - radnego Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie artykułu
Katarzyna Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pana Włodzimierza Bąderskiego - radnego Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Barcikowskiej - radnej Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie artykułu
Katarzyna Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Barcikowskiej - radnej Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Sikory - Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie artykułu
Katarzyna Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Sikory - Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pana Jana Wilkosza - Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie artykułu
Katarzyna Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pana Jana Wilkosza - Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bodzentynie złożone za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Furmańczyk
OBWIESZCZENIE
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
OBWIESZCZENIE
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora

2023-05-18
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Dodanie artykułu
Dagmara Zagórska
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska

2023-05-17
Wykaz
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Wykaz
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk
Wykaz
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Wykaz
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk

2023-05-12
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn za 2022 rok
Edycja artykułu
Michał Furmańczyk
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn za 2022 rok
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk

2023-05-09
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji, wskaźnika zwiększającego na 2023 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji, wskaźnika zwiększającego na 2023 rok
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk
Sprawozdania za 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Sprawozdania za 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Sprawozdania za 2023 r.
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk
Sprawozdania za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk

2023-05-08
OBWIESZCZENIE
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Szafraniec
OBWIESZCZENIE
Dodanie artykułu
Piotr Szafraniec
ZARZADZENIE NR 38/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 28.04.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Sitek
ZARZADZENIE NR 38/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 28.04.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek
Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk

2023-04-28
Sprawozdanie
Edycja artykułu
Aleksandra Sikora
Sprawozdanie
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Sprawozdanie
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora
Sprawozdania za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
ZARZADZENIE NR 37/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 27.04.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Sitek
ZARZADZENIE NR 37/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 27.04.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek
ZARZADZENIE NR 25/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 13.03.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Sitek
ZARZADZENIE NR 25/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 13.03.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek

2023-04-27
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
Dodanie załącznika/ załączników
Janusz Dziób
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
Dodanie załącznika/ załączników
Janusz Dziób
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
Dodanie załącznika/ załączników
Janusz Dziób
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
Dodanie załącznika/ załączników
Janusz Dziób
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
Dodanie załącznika/ załączników
Janusz Dziób
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
Dodanie artykułu
Janusz Dziób

2023-04-21
Informacja o planowanej sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie w dniu 27 kwietnia 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Informacja o planowanej sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie w dniu 27 kwietnia 2023 r.
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk
OBWIESZCZENIE
Edycja artykułu
Janusz Dziób
OBWIESZCZENIE
Dodanie załącznika/ załączników
Janusz Dziób
OBWIESZCZENIE
Dodanie artykułu
Janusz Dziób
OBWIESZCZENIE
Dodanie załącznika/ załączników
Janusz Dziób
OBWIESZCZENIE
Dodanie artykułu
Janusz Dziób
Interpelacje Radnych - kwiecień 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Interpelacje Radnych - kwiecień 2023 r.
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk

2023-04-13
OBWIESZCZENIE
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
OBWIESZCZENIE
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora
ZARZĄDZENIE NR 33/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 13.04.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 33/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 13.04.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek

2023-04-06
ZARZĄDZENIE NR 63/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 10.08.2022 R.
Edycja artykułu
Michał Furmańczyk
Sprawozdania za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk

2023-04-03
Interpelacje Radnych - marzec 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk

2023-03-24
Informacja o planowanej sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie w dniu 30 marca 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Informacja o planowanej sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie w dniu 30 marca 2023 r.
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk
OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji starosty Kieleckiego
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji starosty Kieleckiego
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora
Zarządzenie nr 27/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 22.03.2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora

2023-03-23
Zarządzenie nr 27/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 22.03.2023 r.
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora
Interpelacje Radnych - marzec 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Interpelacje Radnych - marzec 2023 r.
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk

2023-03-14
OBWIESZCZENIE
Dodanie załącznika/ załączników
Janusz Dziób
OBWIESZCZENIE
Dodanie artykułu
Janusz Dziób

2023-03-09
ZARZĄDZENIE NR 22/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 09.03.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 22/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 09.03.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek
Interpelacje Radnych - luty 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Sprawozdania za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk

2023-03-08
Ogłoszenie
Edycja artykułu
Aleksandra Sikora
Ogłoszenie
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora

2023-03-06
Zarządzenie 21/2023
Dodanie artykułu
Dagmara Zagórska
Zarządzenie 21/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska

2023-03-03
Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk

2023-02-27
Interpelacje Radnych - luty 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
ZARZĄDZENIE NR 12/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 07.02.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 12/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 07.02.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek

2023-02-24
OBWIESZCZENIE
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
OBWIESZCZENIE
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora

2023-02-23
Interpelacje Radnych - luty 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
OBWIESZCZENIE
Dodanie załącznika/ załączników
Janusz Dziób
OBWIESZCZENIE
Dodanie artykułu
Janusz Dziób

2023-02-22
Możliwość zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
Dodanie artykułu
Dagmara Zagórska
Możliwość zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska
Możliwość zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska
Zarządzenie nr 18/2023 z dnia 22 lutego 2023r.
Dodanie artykułu
Dagmara Zagórska
Zarządzenie nr 18/2023 z dnia 22 lutego 2023r.
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska
Zarządzenie nr 18/2023 z dnia 22 lutego 2023r.
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska

2023-02-21
Protokół
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Protokół
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora
Protokół
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Protokół
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora
ZARZĄDZENIE NR 17/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 20.02.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 17/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 20.02.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 13/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 14.02.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 13/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 14.02.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek

2023-02-20
obwieszczenie
Edycja artykułu
Janusz Dziób
obwieszczenie
Dodanie załącznika/ załączników
Janusz Dziób
obwieszczenie
Dodanie artykułu
Janusz Dziób
obwieszczenie
Dodanie załącznika/ załączników
Janusz Dziób
obwieszczenie
Dodanie artykułu
Janusz Dziób
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Dodanie artykułu
Dagmara Zagórska
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska

2023-02-17
OBWIESZCZENIE
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
OBWIESZCZENIE
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
OBWIESZCZENIE
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
OBWIESZCZENIE
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora
Informacja o planowanej sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie w dniu 24 lutego 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Informacja o planowanej sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie w dniu 24 lutego 2023 r.
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk
Wyniki oceny formalnej
Dodanie artykułu
Dagmara Zagórska
Wyniki oceny formalnej
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska

2023-02-16
INFORMACJA
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
INFORMACJA
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora
ZARZĄDZENIE NR 14/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 14.02.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 14/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 14.02.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr RG.6220.2.1.2023 z dnia 16.02.2023
Dodanie artykułu
Justyna Hajduk
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr RG.6220.2.1.2023 z dnia 16.02.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Justyna Hajduk

2023-02-15
Zarzadzenie nr 16/2023
Dodanie artykułu
Dagmara Zagórska
ZARZĄDZENIE NR 15/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 15.02.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 15/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 15.02.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek
Interpelacje Radnych - luty 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Interpelacje Radnych - luty 2023 r.
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk

2023-02-08
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Zapytanie ofertowe
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora

2023-02-07
Zarządzenie Nr 11/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 7 lutego 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Zarządzenie Nr 11/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 7 lutego 2023 r.
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk
INFORMACJA
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
INFORMACJA
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora
Możliwość zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
Dodanie artykułu
Dagmara Zagórska
Możliwość zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska
Możliwość zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego nr RG.6220.18.5.2022 z dnia 07.02.2023 r.
Dodanie artykułu
Justyna Hajduk
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego nr RG.6220.18.5.2022 z dnia 07.02.2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Justyna Hajduk

2023-01-31
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Zapytanie ofertowe
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora
Zarządzenie nr 7/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 31.01.2023r.
Dodanie artykułu
Dagmara Zagórska
Zarządzenie nr 7/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 31.01.2023r.
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska
Zarządzenie nr 7/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 31.01.2023r.
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska
Zarządzenie nr 7/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 31.01.2023r.
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska
Zarządzenie nr 7/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 31.01.2023r.
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska
Zarządzenie nr 7/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 31.01.2023r.
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska
Zarządzenie nr 7/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 31.01.2023r.
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska

2023-01-23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora
Plan zamówień publicznych
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Plan zamówień publicznych
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora

2023-01-19
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora
ZARZĄDZENIE NR 114/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 30.12.2022
Dodanie artykułu
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 114/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 30.12.2022
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 4/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 18.01.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 4/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 18.01.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego nr RG.6220.20.2.2022 z dnia 19.01.2023
Dodanie artykułu
Justyna Hajduk
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego nr RG.6220.20.2.2022 z dnia 19.01.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Justyna Hajduk

2023-01-17
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radmiu
Dodanie artykułu
Paweł Hajduk
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radmiu
Dodanie załącznika/ załączników
Paweł Hajduk
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radmiu
Dodanie artykułu
Paweł Hajduk
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radmiu
Dodanie załącznika/ załączników
Paweł Hajduk
ZARZĄDZENIE NR 3/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 16.01.2023 R.
Edycja artykułu
Michał Furmańczyk

2023-01-16
ZARZĄDZENIE NR 112/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 30.12.2022
Dodanie artykułu
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 112/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 30.12.2022
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 112/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 30.12.2022
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 112/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 30.12.2022
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 112/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 30.12.2022
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 112/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 30.12.2022
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 112/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 30.12.2022
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 112/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 30.12.2022
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 112/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 30.12.2022
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 112/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 30.12.2022
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 113/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 30.12.2022
Dodanie artykułu
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 113/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 30.12.2022
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 113/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 30.12.2022
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 3/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 16.01.2023 R.
Dodanie artykułu
Dagmara Zagórska
ZARZĄDZENIE NR 3/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 16.01.2023 R.
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska
ZARZĄDZENIE NR 3/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 16.01.2023 R.
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska
ZARZĄDZENIE NR 3/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 16.01.2023 R.
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska
ZARZĄDZENIE NR 3/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 16.01.2023 R.
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska
ZARZĄDZENIE NR 3/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 16.01.2023 R.
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska
ZARZĄDZENIE NR 3/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 16.01.2023 R.
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska

2023-01-05
Interpelacje Radnych - grudzień 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Szafraniec
ZARZĄDZENIE NR 111/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 29.12.2022
Dodanie artykułu
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 111/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 29.12.2022
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek
Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk

2023-01-04
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2022r
Dodanie artykułu
Paweł Hajduk
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2022r
Dodanie załącznika/ załączników
Paweł Hajduk
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2022r
Dodanie załącznika/ załączników
Paweł Hajduk

2023-01-03
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Dodanie artykułu
Dagmara Zagórska
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Dodanie załącznika/ załączników
Dagmara Zagórska
Interpelacje Radnych - grudzień 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Interpelacje Radnych - grudzień 2022 r.
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk

2022-12-27
ZARZĄDZENIE NR 107/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 22.12.2022
Dodanie artykułu
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 107/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 22.12.2022
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek
WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKOWYCH NA 2023 R. W GMINIE BODZENTYN
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKOWYCH NA 2023 R. W GMINIE BODZENTYN
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk

2022-12-22
Protokół
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Protokół
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora
Protokół
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Protokół
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora
ZARZĄDZENIE NR 104/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 19.12.2022
Dodanie artykułu
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 104/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 19.12.2022
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek

2022-12-15
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE BODZENTYN
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE BODZENTYN
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE BODZENTYN
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE BODZENTYN
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE BODZENTYN
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE BODZENTYN
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE BODZENTYN
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE BODZENTYN
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE BODZENTYN
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk

2022-12-09
Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 14 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 14 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 14 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk

2022-12-06
INFORMACJA
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
INFORMACJA
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
INFORMACJA
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
INFORMACJA
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
INFORMACJA
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora
Informacja
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Informacja
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Informacja
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora
ZARZADZENIE NR 96/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 30.11.2022
Dodanie artykułu
Katarzyna Sitek
ZARZADZENIE NR 96/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 30.11.2022
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek
ZARZADZENIE NR 98/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 30.11.2022
Dodanie artykułu
Katarzyna Sitek
ZARZADZENIE NR 98/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 30.11.2022
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek
ZARZADZENIE NR 100/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 06.12.2022
Dodanie artykułu
Katarzyna Sitek

2022-12-05
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radmiu
Dodanie artykułu
Paweł Hajduk
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radmiu
Dodanie załącznika/ załączników
Paweł Hajduk

2022-12-01
Protokół z przetargu nieograniczonego ustnego
Edycja artykułu
Aleksandra Sikora
Protokół z przetargu nieograniczonego ustnego
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Protokół z przetargu nieograniczonego ustnego
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora
ZARZĄDZENIE NR 99/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 01.12.2022
Dodanie artykułu
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 99/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 01.12.2022
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 97/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 30.11.2022
Dodanie artykułu
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 97/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 30.11.2022
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek

2022-11-29
ZARZĄDZENIE NR 92/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 28.11.2022
Dodanie artykułu
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 92/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 28.11.2022
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 93/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 29.11.2022 R.
Dodanie artykułu
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 93/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 29.11.2022 R.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek
ZARZADZENIE NR 94/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 29.11.2022 R.
Dodanie artykułu
Katarzyna Sitek
ZARZADZENIE NR 94/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 29.11.2022 R.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek
INFORMACJA
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
INFORMACJA
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora

2022-11-25
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Zapytanie ofertowe
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora
Zarządzenie nr 91/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 25.11.2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Zarządzenie nr 91/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 25.11.2022 r.
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego nr RG.6220.17.6.2022 z dnia 25.11.2022
Dodanie artykułu
Justyna Hajduk
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego nr RG.6220.17.6.2022 z dnia 25.11.2022
Dodanie załącznika/ załączników
Justyna Hajduk

2022-11-18
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk
ZARZĄDZENIE NR 89/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 17.11.2022
Dodanie artykułu
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 89/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 17.11.2022
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek

2022-11-17
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Zapytanie ofertowe
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora

2022-11-09
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
Edycja artykułu
Piotr Szafraniec
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
Dodanie załącznika/ załączników
Paweł Hajduk
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
Dodanie artykułu
Paweł Hajduk
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji obowiązująca od 1 listopada 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji obowiązująca od 1 listopada 2022 r.
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk

2022-11-04
Petycja z dnia 20.10.2022
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Petycja z dnia 20.10.2022
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk
Sprawozdania za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego nr RG.6220.10.10.2022 z dnia 04.11.2022
Dodanie artykułu
Justyna Hajduk
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego nr RG.6220.10.10.2022 z dnia 04.11.2022
Dodanie załącznika/ załączników
Justyna Hajduk
Informacja o przystąpieniu do zakupu preferencyjnego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk

2022-10-31
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
Edycja artykułu
Aleksandra Sikora
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora
Petycja Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Sprawozdania za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk

2022-10-26
Obwieszczenie znak WA.ZUZ.4.4210.389.2021.ES. z dnia 14.10.2022 r.
Dodanie artykułu
Justyna Hajduk

2022-10-24
Petycja
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Petycja
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora

2022-10-11
Protokół
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Protokół
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora

2022-10-06
Interpelacje Radnych - wrzesień 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Interpelacje Radnych - wrzesień 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Interpelacje Radnych - wrzesień 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk

2022-09-29
Informacja z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk

2022-09-27
Informacja o planowanej sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Bodzentynie w dniu 29 września 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Informacja o planowanej sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Bodzentynie w dniu 29 września 2022 r.
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk
Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Metryki - Warchoł, Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie od dnia 1 września 2022 r.
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Metryki - Warchoł, Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie od dnia 1 września 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Stępień - Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie od dnia 1 września 2022 r.
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Stępień - Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie od dnia 1 września 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Stępień - Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie do dnia 31 sierpnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Stępień - Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie do dnia 31 sierpnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Orzechowskiej - Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie do dnia 28 sierpnia 2022 r.
Dodanie artykułu
Ewa Białek
Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Orzechowskiej - Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie do dnia 28 sierpnia 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Białek

2022-09-23
Odpowiedź na petycję z dnia 20.06.2022 r.
Edycja artykułu
Aleksandra Sikora
Odpowiedź na petycję z dnia 20.06.2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Odpowiedź na petycję z dnia 20.06.2022 r.
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora

2022-09-16
Petycja Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Petycja Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk

2022-09-08
Publikacja uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Publikacja uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Publikacja uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Publikacja uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
Edycja artykułu
Aleksandra Sikora
Publikacja uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora
ZARZĄDZENIE NR 69/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 31.08.2022 R.
Dodanie artykułu
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 69/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 31.08.2022 R.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek

2022-08-31
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego RG.6220.11.5.2022 z dnia 31.08.2022 r.
Dodanie artykułu
Justyna Hajduk
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego RG.6220.11.5.2022 z dnia 31.08.2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Justyna Hajduk

2022-08-25
Sprawozdania za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk

2022-08-22
Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury.
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk
Sprawozdania za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk

2022-08-18
Interpelacje Radnych - sierpień 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Interpelacje Radnych - sierpień 2022 r.
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk

2022-08-12
Odpowiedź na petycje
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Szafraniec
Odpowiedź na petycje
Dodanie artykułu
Piotr Szafraniec

2022-08-05
Informacja o zaplanowanej sesji nadzwyczajnej
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Szafraniec
Informacja o zaplanowanej sesji nadzwyczajnej
Dodanie artykułu
Piotr Szafraniec

2022-07-29
ZARZĄDZENIE NR 61/2022 BURMISTRZ MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 29.07.2022 R.
Dodanie artykułu
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 61/2022 BURMISTRZ MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 29.07.2022 R.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W 2022 r.
Edycja artykułu
Piotr Szafraniec
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W 2022 r.
Edycja artykułu
Piotr Szafraniec
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W 2022 r.
Edycja artykułu
Piotr Szafraniec
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W 2022 r.
Edycja artykułu
Piotr Szafraniec
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Szafraniec
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W 2022 r.
Dodanie artykułu
Piotr Szafraniec

2022-07-28
Petycja
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Szafraniec
Petycja
Dodanie artykułu
Piotr Szafraniec

2022-07-22
Sprawozdania za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Obwieszczenie nr RG.6220.12.1.2022 z dnia 22.07.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
Dodanie artykułu
Justyna Hajduk
Obwieszczenie nr RG.6220.12.1.2022 z dnia 22.07.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
Dodanie załącznika/ załączników
Justyna Hajduk

2022-07-04
Komunikat
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Komunikat
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Komunikat
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Komunikat
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk
Zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 4 lipca 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 4 lipca 2022 r.
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk

2022-07-01
OBWIESZCZENIE
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
OBWIESZCZENIE
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora
Sprawozdania za 2021 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk

2022-06-29
Sprawozdania za 2022 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻU W TRYBIE PRZETARGOWYM
Edycja artykułu
Michał Furmańczyk
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻU W TRYBIE PRZETARGOWYM
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻU W TRYBIE PRZETARGOWYM
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE BODZENTYN
Dodanie artykułu
Paweł Hajduk
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE BODZENTYN
Dodanie załącznika/ załączników
Paweł Hajduk
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE BODZENTYN
Dodanie załącznika/ załączników
Paweł Hajduk
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE BODZENTYN
Dodanie załącznika/ załączników
Paweł Hajduk
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE BODZENTYN
Dodanie załącznika/ załączników
Paweł Hajduk
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE BODZENTYN
Dodanie załącznika/ załączników
Paweł Hajduk
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE BODZENTYN
Dodanie załącznika/ załączników
Paweł Hajduk
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE BODZENTYN
Dodanie załącznika/ załączników
Paweł Hajduk
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE BODZENTYN
Dodanie załącznika/ załączników
Paweł Hajduk

2022-06-28
Zarządzenie nr 52/2022
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Zarządzenie nr 52/2022
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora
Petycja
Dodanie załącznika/ załączników
Aleksandra Sikora
Petycja
Dodanie artykułu
Aleksandra Sikora

2022-06-23
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk
Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lipca 2022 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lipca 2022 roku
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk
OBWIESZCZENIE o sporządzeniu kart inwentaryzacyjnych nieruchomości niezbędnych w celu komunalizacji mienia
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
OBWIESZCZENIE o sporządzeniu kart inwentaryzacyjnych nieruchomości niezbędnych w celu komunalizacji mienia
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk
OBWIESZCZENIE o sporządzeniu kart inwentaryzacyjnych nieruchomości niezbędnych w celu komunalizacji mienia
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
OBWIESZCZENIE o sporządzeniu kart inwentaryzacyjnych nieruchomości niezbędnych w celu komunalizacji mienia
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk
OBWIESZCZENIE o sporządzeniu kart inwentaryzacyjnych nieruchomości niezbędnych w celu komunalizacji mienia
Dodanie załącznika/ załączników
Michał Furmańczyk
OBWIESZCZENIE o sporządzeniu kart inwentaryzacyjnych nieruchomości niezbędnych w celu komunalizacji mienia
Dodanie artykułu
Michał Furmańczyk
ZARZĄDZENIE NR 49/2022 BURMISTRZ MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 20.06.2022 R.
Dodanie artykułu
Katarzyna Sitek
ZARZĄDZENIE NR 49/2022 BURMISTRZ MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 20.06.2022 R.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek

2022-06-22
Zawiadomienie WA.ZUZ.4210.120.2022.MW
Dodanie artykułu
Paweł Hajduk
Zawiadomienie WA.ZUZ.4210.120.2022.MW
Dodanie załącznika/ załączników
Paweł Hajduk

2022-06-10
Konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów sołectw
Edycja artykułu
Michał Furmańczyk
ZARZĄDZENIE Nr 28/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN Z DNIA 04.04.2022 R.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sitek

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
ul. Suchedniowska 3
26 - 010 Bodzentyn

NIP Urzędu Miasta i Gminy:

664 15 28 123

REGON Urzędu Miasta i Gminy: 000534718

NIP Gminy: 657 25 15 240

REGON Gminy: 291009700

tel. ( 041 ) 31-15-010,
tel. ( 041 ) 31-15-511,
fax:( 041 ) 31-15-114

 

Godziny pracy Urzędu:

  poniedziałek  800-1600

wtorek-piątek  715-1515

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.