BIP - Urząd Gminy i Miasta Bodzentyn

Strona główna

niedziela, 18 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bronisław, Ilona

Obwieszczenie

Strona główna » Ochrona Środowiska » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie zakładu masarni o część produkcyjno-biurowo-socjalną na działkach o nr ewid. 1959, 1960/2, 1943, 1944 przy ul. Partyzantów w Bodzentynie.

 Konsultacje społeczne prowadzone w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie zakładu masarni o część produkcyjno-biurowo-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 1959, 1960/2, 1943, 1944 przy ul. Partyzantów w Bodzentynie. 

BGK. 6220.2.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z póżn. zm.) w związku z art. 33 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pózn. zm), zwanej dalej ustawą ooś.

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  BODZENTYN

 

podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie zakładu masarni o część produkcyjno-biurowo-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 1959, 1960/2, 1943, 1944 przy ul. Partyzantów w Bodzentynie.

 

 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 79 ustawy ooś, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się  ocenę oddziaływania na środowisko.

 

 

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią dokumentacji sprawy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www. bodzentyn.bip.jur.pl w zakładce ochrona środowiska) oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie w referacie Budowalno-Inwestycyjnym, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, a także składania wniosków
i uwag w formie pisemnej bezpośrednio w urzędzie, drogą pocztową oraz w formie elektronicznej na adres e-mail budownictwo@bodzentyn.pl

 

 

w terminie od 16.04.2015 r. – 06.05.2015r.

 

Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez organ prowadzący postępowanie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Przedmiotowe obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  ( www.bodzentyn.bip.jur.pl.)

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Bodzentyn. Data utworzenia: 2015-04-16.
Wprowadził do systemu: Aleksandra Sikora. Data wprowadzenia: 2015-04-16 12:27:44.
Zatwierdził do publikacji: Michał Furmańczyk. Data publikacji: 2015-04-16 12:28:26.
czytano: 906 razy Drukuj id: 4148
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2015-04-16
Nowa wiadomość
Aleksandra Sikora

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn 2019