Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Wyjaśnienia do - Zaproszenia do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych

Wyświetl stronę główną » Emisja obligacji » Wyjaśnienia do - Zaproszenia do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: wszyscy

 

Dotyczy: postępowania BRO.271.41.2017,  którego przedmiotem jest wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych - odpowiedzi na poniżej zadane pytania:

 

1.      Czy Gmina korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, leasingu? Jeśli tak jakie jest zadłużenie (kwota zobowiązania na koniec 2016r. i raty spłaty w każdym roku od 2017r. włącznie).

Ad. 1) Gmina Bodzentyn nie korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu oraz leasingu.

2.      Czy Gmina udzielała poręczeń? (za kogo, beneficjent, termin obowiązywania).

Ad. 2) Gmina Bodzentyn udzieliła poręczenia do wysokości łącznej kwoty 26 077 437,62 zł tytułem zabezpieczenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bodzentynie Sp.  z o.o. W załączeniu uchwała Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 września 2017 w sprawie udzielanej przez Miasto i Gminę Bodzentyn poręczenia pożyczki zaciąganej przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o.

3.   Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? (proszę o informację zawierającą nazwę podmiotu oraz wartość posiadanych udziałów).

Ad. 3) Gmina Bodzentyn posiada akcje Chłodni Kielce Sp. z o.o. Kielce ul. Zagnańska 95 w kwocie 100 000,00 zł oraz akcje Kieleckiej Giełdy Rolnej w Kielcach ul. Magazynowa 4 w kwocie 2 500,00 zł.

 

Gmina Bodzentyn posiada udziały w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Bodzentynie Sp. z o. o. na kwotę 14 470 000,00zł

4.   Proszę o udostępnienie:

a)     wykazu aktualnie funkcjonujących kredytów, pożyczek, zobowiązań o charakterze kredytowym z podaniem wierzyciela, kwoty zadłużenia, terminu spłaty oraz zabezpieczenia,

b)      opinii RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu w 2017r.

c)      opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2017r.

d)      opinii RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2015r. i 2014r.

e)      opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2017r.

f)      opinii RIO o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2047

Ad. 4)

a) Wykaz aktualnie funkcjonujących kredytów i pożyczek w załączeniu. Zabezpieczeniem zaciągniętych aktualnie kredytów i pożyczek jest weksel in blanco.

b) – f) Wymienione w pytaniu opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w załączeniu.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2017-12-05

Edycja artykułu - Michał Furmańczyk

2017-12-01

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Szafraniec

2017-12-01

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Szafraniec

2017-12-01

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Szafraniec

2017-12-01

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Szafraniec

2017-12-01

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Szafraniec

2017-12-01

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Szafraniec

2017-12-01

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Szafraniec

2017-12-01

Edycja artykułu - Piotr Szafraniec

2017-12-01

Edycja artykułu - Piotr Szafraniec

2017-12-01

Edycja artykułu - Piotr Szafraniec

2017-12-01

Dodanie artykułu - Piotr Szafraniec

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
ul. Suchedniowska 3
26 - 010 Bodzentyn

NIP Urzędu Miasta i Gminy:

664 15 28 123

REGON Urzędu Miasta i Gminy: 000534718

NIP Gminy: 657 25 15 240

REGON Gminy: 291009700

tel. ( 041 ) 31-15-010,
tel. ( 041 ) 31-15-511,
fax:( 041 ) 31-15-114

 

Godziny pracy Urzędu:

  poniedziałek  800-1600

wtorek-piątek  715-1515

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.