Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Bodzentyn 8037 razy
2.  Zarządzenie Nr 50/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 15 czerwca 2020 roku 2618 razy
3.  Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 23.12.2019 roku 2454 razy
4.  Informacja 2168 razy
5.  ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 LIPCA 2020 ROKU 1954 razy
6.  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn 1782 razy
7.  Raport o stanie gminy Bodzentyn za 2023 r. 1692 razy
8.  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Bodzentyn 1679 razy
9.  WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKOWYCH NA 2021 r. W GMINIE BODZENTYN 1541 razy
10.  Informacja 1531 razy
11.  Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy / wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 1522 razy
12.  Nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych 1509 razy
13.  Decyzja RG.6220.3.13.2021 1503 razy
14.  Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bodzentyn 1370 razy
15.  Tłumacz dla osób niesłyszących 1364 razy
16.  Dokumentacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 1252 razy
17.  Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury. 1157 razy
18.  Czyste Powietrze 2.0 1126 razy
19.  INFORMACJA 1033 razy
20.  Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bodzentyn wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko - wyłożenie 1015 razy
21.  Zarządzenie 5/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 18 stycznia 2021 r. 1012 razy
22.  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 1011 razy
23.  Zapytanie ofertowe 1010 razy
24.  Raport o stanie Gminy Bodzentyn za 2021 r. 1005 razy
25.  Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 25 lutego 2021 r. 1000 razy
26.  Zawiadomienie 989 razy
27.  Sprawozdania za 2021 rok 978 razy
28.  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 964 razy
29.  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 08.01.2020 r. 962 razy
30.  Decyzja RG.6220.8.4.2020 917 razy
W sumie 48155 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Zamówienia Publiczne kat. główna 13.9 %
2.  Burmistrz Miasta i Gminy kat. główna 8.5 %
3.  Rada Miejska kat. główna 5.9 %
4.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 4.8 %
5.  Ochrona Środowiska kat. główna 3.9 %
6.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 3.5 %
7.  Ogłoszenia o Konkursach kat. główna 3.3 %
8.  Organizacje pozarządowe kat. główna 3.1 %
9.  Uchwały kat. główna 3.1 %
10.  Jednostki organizacyjne kat. główna 2.5 %
11.  Druki do pobrania kat. główna 2.2 %
12.  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw kat. główna 2.2 %
13.  Komunikaty,Informacje i Sprawozdania kat. główna 2.1 %
14.  Budżet Miasta i Gminy kat. główna 2.1 %
15.  - przetargi 2009 rok 2 %
16.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 1.9 %
17.  - przetargi 2010 rok 1.7 %
18.  Gospodarka komunalna kat. główna 1.6 %
19.  Majątek publiczny kat. główna 1.1 %
20.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie 1.1 %
21.  Informacje nieudostępnione w BIP kat. główna 0.9 %
22.  Zamierzenia i programy kat. główna 0.9 %
23.  Regulamin Organizacyjny kat. główna 0.9 %
24.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.8 %
25.  Pomoc Publiczna kat. główna 0.8 %
26.  Fundusze Strukturalne kat. główna 0.8 %
27.  Statut kat. główna 0.7 %
28.  Rejestr Skarg i Wniosków kat. główna 0.7 %
29.  Informacje i wystąpienia. 0.7 %
30.  Regulamin Pracy kat. główna 0.7 %
31.  zarządzenia za 2009r. 0.7 %
32.  - przetargi 2011 rok 0.6 %
33.  Stanowiska urzędnicze kat. główna 0.6 %
34.  Uchwały rady Miejskiej - 2009r. 0.6 %
35.  Rejestry i ewidencje kat. główna 0.6 %
36.  Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy 0.6 %
37.  zarządzenia za 2010r. 0.6 %
38.  Dane kontaktowe kat. główna 0.5 %
39.  Petycje kat. główna 0.5 %
40.  Kontrole i Sprawozdania kat. główna 0.5 %
41.  Wydział Komunikacji - Filia w Bodzentynie kat. główna 0.5 %
42.  Informacja o planowanych sesjach 0.4 %
43.  Szkoła Podstawowa w Leśnej 0.4 %
44.  przetargi-2006 kat. główna 0.4 %
45.  Komisje Rady 0.4 %
46.  przetargi-2007 kat. główna 0.4 %
47.  Gimnazjum im.Oddziału AK"Wybranieccy" we Wzdole Rządowym 0.4 %
48.  Uchwały Rady Miejskiej - 2010r. 0.3 %
49.  Emisja obligacji kat. główna 0.3 %
50.  Centrum Obsługi Oświaty w Bodzentynie 0.3 %
51.  Ewidencja kąpielisk kat. główna 0.3 %
52.  Spotkania z mieszkańcami 0.3 %
53.  Wybory Prezydenta RP 2020 kat. główna 0.3 %
54.  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w 2019 roku kat. główna 0.3 %
55.  Sesje rady i protokoły z sesji 0.3 %
56.  Sprawozdania kat. główna 0.3 %
57.  Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn kat. główna 0.3 %
58.  Publicznie dostętny wykaz danych o środowisku i jego ochronie kat. główna 0.3 %
59.  Przewodniczący Rady 0.3 %
60.  Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie 0.3 %
61.  Uchwały Rady Miejskiej - 2011r. 0.3 %
62.  Plan Pracy Rady 0.3 %
63.  Skład Rady 0.3 %
64.  Szkoła Podstawowa im. Antoniego Wacińskiego w Bodzentynie oraz Filia SP w Śniadce 0.2 %
65.  Gimnazjum im.mjr Jana Piwnika " Ponurego " w Bodzentynie 0.2 %
66.  za 2009r. 0.2 %
67.  zarządzenia za 2011r. 0.2 %
68.  Wybory Samorządowe 2018 kat. główna 0.2 %
69.  -Referat Rolnictwa,Gospodarki Gruntami i Mienia Komunalnego 0.2 %
70.  Szkoła Podstawowa w Psarach 0.2 %
71.  -Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2011 roku 0.2 %
72.  Samorządowe Przedszkole w Bodzentynie 0.2 %
73.  Plan Rozwoju Lokalnego 0.2 %
74.  Oświadczenia majątkowe Radnych 0.2 %
75.  Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze kat. główna 0.2 %
76.  za 2010r. 0.2 %
77.  Strategia 0.2 %
78.  -Urząd Stanu Cywilnego 0.2 %
79.  Oświadczenia majątkowe - 2007r. 0.2 %
80.  Radca prawny kat. główna 0.2 %
81.  Załatwianie spraw w urzędzie kat. główna 0.2 %
82.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie 0.1 %
83.  Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej 0.1 %
84.  zebrania wiejskie 2010 rok 0.1 %
85.  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w 2023 r. kat. główna 0.1 %
86.  -Referat Budowlano-Inwestycyjny i Ochrony Środowiska 0.1 %
87.  Oświadczenia majątkowe - 2008r. 0.1 %
88.  Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej - 2019r. kat. główna 0.1 %
89.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 kat. główna 0.1 %
90.  Samorządowe Przedszkole we Wzdole Rządowym 0.1 %
91.  -Ewidencja ludności i dowodów osobistych 0.1 %
92.  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie 0.1 %
93.  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2010r. 0.1 %
94.  Oświadczenia majątkowe - 2009r. 0.1 %
95.  Wybory samorządowe 2024r. kat. główna 0.1 %
96.  Konto Bankowe kat. główna 0.1 %
97.  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 kat. główna 0.1 %
98.  kontrole zewnętrzne w 2008 roku 0.1 %
99.  Oświadczenia majątkowe radnych (kadencja 2010-2014) 0.1 %
100.  -Stanowisko do spraw Kultury,Zdrowia,Sportu i Turystyki 0.1 %
101.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.1 %
102.  Platforma zakupowa kat. główna 0.1 %
103.  Oświadczenia majątkowe Radnych złożone w 2010r. w związku z upływem kadencji 0.1 %
104.  zebrania wiejskie 2008 rok 0.1 %
105.  -Stanowisko do spraw wymiaru podatków i opłat 0.1 %
106.  Plan Odnowy miejscowości Bodzentyn na lata 2008-2015 0.1 %
107.  Powszechny Spis Rolny - 2020 r. kat. główna 0.1 %
108.  kontrole zewnętrzne w 2009 roku 0.1 %
109.  -Stanowisko do spraw Obsługi Rady Miejskiej 0.1 %
110.  Ochrona Danych Osobowych kat. główna 0.1 %
111.  - Obowiązujące uchwały podatkowe 0.1 %
112.  Wybory ławników sądowych 2019 kat. główna 0.1 %
113.  -Stanowisko do spraw działalności gospodarczej 0.1 %
114.  kontrole zewnętrzne w 2010 roku 0.1 %
115.  zebrania wiejskie 2011 rok 0.1 %
116.  Oświadczenia majątkowe-2010 0.1 %
117.  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. kat. główna 0 %
118.  Budżet na 2010r. 0 %
119.  Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bodzentyn 0 %
120.  -Referat Finasów i Rachunkowości 0 %
121.  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie 0 %
122.  Wybory Ławników kat. główna 0 %
123.  - Wykazy ulg,umorzeń,rozłożeń na raty podatku 0 %
124.  Regulamin pracy Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn kat. główna 0 %
125.  -Stanowisko do spraw Obrony Cywilnej,Spraw Obronnych oraz Informacji Niejawnych 0 %
126.  Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2015 r. kat. główna 0 %
127.  - Akty Prawne MGOPS 0 %
128.  Referendum Ogólnokrajowe 2015 kat. główna 0 %
129.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2010r. w związku z upływem kadencji 0 %
130.  Jednostki pomocnicze 0 %
131.  -Stanowisko Radcy Prawnego 0 %
132.  -Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2009 roku 0 %
133.  Wybory 2023 kat. główna 0 %
134.  -Referat Organizacyjny, Kadr i Spraw Obywatelskich 0 %
135.  - Wykazy udzielonej pomocy publicznej 0 %
136.  Jednostki pomocnicze 0 %
137.  Jednostki Podległe 0 %
138.  - Plany pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Bodzentynie kadencji 2010-2014 0 %
139.  Plan gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Bodzentyn 0 %
140.  Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 0 %
141.  zebrania wiejskie 2009 rok 0 %
142.  Plan odnowy miejscowości Wilków na lata 2010-2017 0 %
143.  -Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji 0 %
144.  Budżet na 2011r. 0 %
145.  Szkoła Podstawowa im.Oddziału AK"Wybranieccy" we Wzdole Rządowym 0 %
146.  kontrole zewnętrzne w 2011 roku 0 %
147.  -Ludowy Klub Sportowy "Łysica" 0 %
148.  Jednostki pomocnicze 0 %
149.  -Uczniowski Klub Sportowy "Start" Święta Katarzyna 0 %
150.  -Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradowicach 0 %
151.  - Archiwum uchwał podatkowych 0 %
152.  -Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Orły" 0 %
153.  -Ochotnicza Straż Pożarna we Wzdole Rządowym 0 %
154.  -Uczniowski Klub Sportowy "Jodła" 0 %
155.  Jednostki pomocnicze 0 %
156.  -Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Gród-Bodzentyn" 0 %
157.  Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Marka Kraka złożone w związku z wyborem na Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn 0 %
158.  -Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna 0 %
159.  -Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Olimp" 0 %
160.  -Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach-Starej Wsi 0 %
161.  Program Współpracy Gminy Bodzentyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r. 0 %
162.  - przetargi 2012 rok 0 %
163.  -Ochotnicza Straż Pożarna w Bodzentynie 0 %
164.  Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych Zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn 0 %
165.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
166.  -Stowarzyszenie Miłośników Siekierna i Gór Świętokrzyskich 0 %
167.  -Klub Sportowy "Sensas"Bodzentyn 0 %
168.  Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie 0 %
169.  -Stowarzyszenie Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej"Łysica-Sabat" 0 %
170.  -Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Leśnej 0 %
171.  -Wędkarski Klub Sportowy "Kleń" 0 %
172.  -Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Wsi "Odnowica" 0 %
173.  -Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka 0 %
174.  -Ludowy Uczniowski Klub Sportowy"Huragan" 0 %
175.  -Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 0 %
176.  -Towarzystwo Dawida Rubinowicza 0 %
177.  -Uczniowski Klub Sportowy "Atlas" 0 %
178.  System Informacji Przestrzennej Bodzentyn kat. główna 0 %
179.   -Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2012 roku 0 %
180.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
181.  Podstawowe informacje 0 %
182.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
183.  zarządzenia za 2012r. 0 %
184.  Skład osobowy Zarządu 0 %
185.  Uchwały Zarządu 0 %
186.  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Bodzentyn na lata 2012-2020. 0 %
187.  Posiedzenia Zarządu 0 %
188.  Uchwały Rady Miejskiej - 2012r. 0 %
189.  za 2011r. 0 %
190.  Tutaj podaj nazwę. 0 %
191.  Budżet na 2012r. 0 %
192.  kontrole zewnętrzne w 2012 roku 0 %
193.  -Referat Środków Pomocowych Rozwoju Gminy 0 %
194.  Oświadczenia majątkowe-2011r. 0 %
195.  zebrania wiejskie 2012 rok 0 %
196.  Oświadczenia majątkowe - 2017 r. 0 %
197.  za 2018 r. 0 %
198.  za 2023 r. 0 %
199.  - przetargi 2019 rok 0 %
200.  Budżet na 2024 r. 0 %
201.  Budżet na 2013r. 0 %
202.  Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie 0 %
203.  Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej 0 %
204.  Oświadczenia majątkowe - 2018 r. 0 %
205.  Oświadczenia majątkowe - 2012r. 0 %
206.  Imienny wykaz głosowań radnych 0 %
207.  - Wybory uzupełniające Okręg Nr 10 Wzdół Rządowy,Wzdół-Kolonia 0 %
208.  kontrole zewnętrzne w 2016 roku 0 %
209.  kontrole zewnętrzne w 2017 roku 0 %
210.  kontrole zewnętrzne w 2018 roku 0 %
211.  kontrole zewnętrzne w 2019 roku 0 %
212.  Inne sprawy dotyczące działalności Rady Miejskiej 0 %
213.  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2019 r. 0 %
214.  -archiwalny Regulamin Organizacyjny 0 %
215.  Regulamin Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę i Zbiorowego Odprowadzania Ścieków Gminie Bodzentyn 0 %
216.  -Referat Gospodarki Komunalnej 0 %
217.  Oświadczenia majątkowe Radnych złożone w 2018 roku w związku z upływem kadencji 0 %
218.  Informacja o planowanych sesjach w 2020r. 0 %
219.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2018r. w związku z upływem kadencji 0 %
220.  zarządzenia za 2020 r. 0 %
221.  Budżet na 2019 r. 0 %
222.  Interpelacje Radnych Rady Miejskiej w Bodzentynie 0 %
223.  zarządzenia za 2019 r. 0 %
224.  Informacja o planowanych sesjach w 2019r. 0 %
225.  Transmisje Sesji Rady Miejskiej 0 %
226.  Oświadczenia majątkowe - 2019 r. 0 %
227.  Budżet na 2020 r. 0 %
228.  Oświadczenia majątkowe Radnych złożone w związku z początkiem kadencji 2018-2023 0 %
229.  Uchwały Rady Miejskiej - 2019r. 0 %
230.  Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn złożone w związku z początkiem kadencji 2018-2023 0 %
231.  - przetargi 2020 rok 0 %
232.  zarządzenia za 2024 r. 0 %
233.  Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie kadencji 2018 - 2023 0 %
234.  Oświadczenia majątkowe - 2021 r. 0 %
235.  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2022 r. 0 %
236.  Budżet na 2023 r. 0 %
237.  zebrania wiejskie 2013 rok 0 %
238.  zarządzenia za 2023 r. 0 %
239.  Informacja o planowanych sesjach w 2023 r. 0 %
240.  zarządzenia za 2013r. 0 %
241.  Oświadczenia majątkowe - 2022 r. 0 %
242.  Karty informacyjne - EKOPORTAL 0 %
243.  Informacja o planowanych sesjach w 2024 r. 0 %
244.  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. 0 %
245.  Oświadczenia majątkowe Radnych złożone w 2024 roku w związku z upływem kadencji 0 %
246.  Sprawozdania z działalności Rady 0 %
247.  za 2024 r. 0 %
248.  Oświadczenia majątkowe złożone za 2023 rok 0 %
249.  Informacja o planowanych sesjach w 2022 r. 0 %
250.  za 2022 r. 0 %
251.  zarządzenia za 2022 r. 0 %
252.  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2020 r. 0 %
253.  za 2019 r. 0 %
254.  za 2020 r. 0 %
255.  kontrole zewnętrzne w 2020 roku 0 %
256.  -Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2013 roku 0 %
257.  Budżet na 2021 r. 0 %
258.  zarządzenia za 2021 r. 0 %
259.  Informacja o planowanych sesjach w 2021 r. 0 %
260.  Uchwały Rady Miejskiej - 2013r. 0 %
261.  - zamówienia publicznie poniżej 130 000 zł netto 0 %
262.  - zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł netto 0 %
263.  - Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2021 r. 0 %
264.  Oświadczenia majątkowe - 2020 r. 0 %
265.  kontrole zewnętrzne w 2021 roku 0 %
266.  za 2021 r. 0 %
267.  Budżet na 2022 r. 0 %
268.  Oświadczenia majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2024-2029 0 %
269.  Sesje - 2018r. 0 %
270.  - zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys.Euro 0 %
271.  Informacja o planowanych sesjach w 2015r. 0 %
272.  Oświadczenia majątkowe - 2014r. 0 %
273.  Uchwały Rady Miejskiej - 2015r. 0 %
274.  -Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2015 roku 0 %
275.  Budżet na 2015r. 0 %
276.  za 2014r. 0 %
277.  - przetargi 2015 rok 0 %
278.  kontrole zewnętrzne w 2015 roku 0 %
279.  Informacja o planowanych sesjach w latach 2011-2014r. 0 %
280.  - Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2016 roku 0 %
281.  Oświadczenia majątkowe - 2015 r. 0 %
282.  Regulamin Użytkowania Samochodu Służbowego Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn dla celów służbowych. 0 %
283.  kontrole zewnętrzne w 2013 roku 0 %
284.  za 2015r. 0 %
285.  - przetargi 2016 rok 0 %
286.  Informacja o planowanych sesjach w 2016r. 0 %
287.  zebrania wiejskie 2015 rok 0 %
288.  zarządzenia za 2015r. 0 %
289.  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn. 0 %
290.  Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury 0 %
291.  zarządzenia za 2014r. 0 %
292.  zebrania wiejskie 2014 rok 0 %
293.  Oświadczenia majątkowe - 2013r. 0 %
294.  Uchwały Rady Miejskiej - 2014r. 0 %
295.  -Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2014 roku 0 %
296.  Budżet na 2014r. 0 %
297.  za 2013r. 0 %
298.  - przetargi 2014 rok 0 %
299.  kontrole zewnętrzne w 2014 roku 0 %
300.  Regulamin Udostępniania Świetlic Wiejskich w Gminie Bodzentyn 0 %
301.  - Plany pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Bodzentynie kadencji 2014 - 2018 0 %
302.  Program Opieki nad Zwierzętami 0 %
303.  Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn 0 %
304.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2014r. w związku z upływem kadencji 0 %
305.  Oświadczenia majątkowe Radnych złożone w 2014 roku w związku z upływem kadencji 0 %
306.  zarządzenia za 2016r. 0 %
307.  Uchwały Rady Miejskiej - 2016r. 0 %
308.  - przetargi 2017 rok 0 %
309.  Informacja o planowanych sesjach w 2017r. 0 %
310.  zarządzenia za 2017r. 0 %
311.  Uchwały Rady Miejskiej - 2017r. 0 %
312.  Szkoła Podstawowa im. Antoniego Wacińskiegow Bodzentynie 0 %
313.  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2017 roku 0 %
314.  Dyżury Radnych 0 %
315.  Oświadczenia majątkowe - 2016 r. 0 %
316.  za 2017r. 0 %
317.  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015. 0 %
318.  Budżet na 2018r. 0 %
319.  - przetargi 2018 rok 0 %
320.  zarządzenia za 2018r. 0 %
321.  Informacja o planowanych sesjach w 2018r. 0 %
322.  Plan Zamówień Publicznych 0 %
323.  Uchwały Rady Miejskiej - 2018r. 0 %
324.  Budżet na 2017r. 0 %
325.  za 2016r. 0 %
326.  za 2012r. 0 %
327.  Budżet na 2016r. 0 %
328.  - przetargi 2013 rok 0 %
329.  -Stowarzyszenie Wilków Nasz Dom 0 %
330.  -Stowarzyszenie Świętokrzyskie Jodły 0 %
331.  -Stowarzyszenie Rozwoju wsi i Edukacji 0 %
332.  -Stowarzyszenie Wzdolskie Kołowrotki 0 %
333.  -Stowarzyszenie Dąbrowa 0 %
334.  -Alebabki 0 %
335.  -Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa 0 %
336.  -Stowarzyszenie Gmina Bodzentyn-Nasza Mała Ojczyzna 0 %
337.  -Furmani 0 %
338.  -Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna 0 %
339.  -Stowarzyszenie Ochrony Zabytków Architektury i Sztuki Bodzentyna i Regionu Świętokrzyskiego 0 %
340.  -Stowarzyszenie Świętokrzyskie 0 %
341.  -Koło Gospodyń Wiejskich "Wzdolanie" 0 %
342.  -Stowarzyszenie Miejska Góra na rzecz rozwoju Celin i Podgórza 0 %
343.  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2018 roku 0 %
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
ul. Suchedniowska 3
26 - 010 Bodzentyn

NIP Urzędu Miasta i Gminy:

664 15 28 123

REGON Urzędu Miasta i Gminy: 000534718

NIP Gminy: 657 25 15 240

REGON Gminy: 291009700

tel. ( 041 ) 31-15-010,
tel. ( 041 ) 31-15-511,
fax:( 041 ) 31-15-114

 

Godziny pracy Urzędu:

  poniedziałek  800-1600

wtorek-piątek  715-1515

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.