Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Bodzentyn 7508 razy
2.  Zarządzenie Nr 50/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 15 czerwca 2020 roku 2506 razy
3.  Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 23.12.2019 roku 2350 razy
4.  Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie kadencji 2018 - 2023 2126 razy
5.  Informacja 1839 razy
6.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 1603 razy
7.  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Bodzentyn 1558 razy
8.  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn 1552 razy
9.  Informacja 1428 razy
10.  ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 LIPCA 2020 ROKU 1315 razy
11.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 1294 razy
12.  Decyzja RG.6220.3.13.2021 1186 razy
13.  Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert 1158 razy
14.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 1120 razy
15.  Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 15 lutego 2019 roku 1054 razy
16.  Dokumentacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 1053 razy
17.  Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury. 1027 razy
18.  Przetarg nieograniczony 1014 razy
19.  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn 1010 razy
20.  Nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych 1004 razy
21.  Informacja o wynikach 996 razy
22.  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn 993 razy
23.  Oświadczenie majątkowe Pani Moniki Jamróz - Zastępcy Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bodzentynie 925 razy
24.  Podatki, opłaty skarbowe, opłaty lokalne i udostępnienie danych osobowych 922 razy
25.  Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 2 maja 2018 roku 888 razy
26.  Oświadczenie majątkowe Pana Dariusza Skiby - Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn 888 razy
27.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 866 razy
28.  Informacja z otwarcia ofert 843 razy
29.  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 08.01.2020 r. 835 razy
30.  Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bodzentyn 831 razy
W sumie 43692 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Zamówienia Publiczne kat. główna 13.6 %
2.  Burmistrz Miasta i Gminy kat. główna 6.4 %
3.  Rada Miejska kat. główna 4.6 %
4.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 4.3 %
5.  Ochrona Środowiska kat. główna 3.6 %
6.  Ogłoszenia o Konkursach kat. główna 3.5 %
7.  Uchwały kat. główna 3.3 %
8.  Organizacje pozarządowe kat. główna 3 %
9.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 2.8 %
10.  Jednostki organizacyjne kat. główna 2.4 %
11.  - przetargi 2009 rok 2.4 %
12.  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw kat. główna 2.4 %
13.  Druki do pobrania kat. główna 2.4 %
14.  Komunikaty,Informacje i Sprawozdania kat. główna 2.3 %
15.  Budżet Miasta i Gminy kat. główna 2.2 %
16.  - przetargi 2010 rok 2.1 %
17.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 2 %
18.  Gospodarka komunalna kat. główna 1.4 %
19.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie 1.3 %
20.  Informacje nieudostępnione w BIP kat. główna 1.1 %
21.  Regulamin Organizacyjny kat. główna 1 %
22.  Fundusze Strukturalne kat. główna 0.9 %
23.  Majątek publiczny kat. główna 0.9 %
24.  Zamierzenia i programy kat. główna 0.9 %
25.  Pomoc Publiczna kat. główna 0.9 %
26.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.9 %
27.  Statut kat. główna 0.8 %
28.  Rejestr Skarg i Wniosków kat. główna 0.8 %
29.  Informacje i wystąpienia. 0.8 %
30.  zarządzenia za 2009r. 0.8 %
31.  - przetargi 2011 rok 0.8 %
32.  Stanowiska urzędnicze kat. główna 0.8 %
33.  Regulamin Pracy kat. główna 0.8 %
34.  Uchwały rady Miejskiej - 2009r. 0.7 %
35.  Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy 0.7 %
36.  zarządzenia za 2010r. 0.7 %
37.  Rejestry i ewidencje kat. główna 0.7 %
38.  Dane kontaktowe kat. główna 0.6 %
39.  Wydział Komunikacji - Filia w Bodzentynie kat. główna 0.5 %
40.  Informacja o planowanych sesjach 0.5 %
41.  Szkoła Podstawowa w Leśnej 0.5 %
42.  przetargi-2006 kat. główna 0.5 %
43.  Komisje Rady 0.5 %
44.  przetargi-2007 kat. główna 0.5 %
45.  Gimnazjum im.Oddziału AK"Wybranieccy" we Wzdole Rządowym 0.5 %
46.  Uchwały Rady Miejskiej - 2010r. 0.4 %
47.  Centrum Obsługi Oświaty w Bodzentynie 0.4 %
48.  Spotkania z mieszkańcami 0.4 %
49.  Kontrole i Sprawozdania kat. główna 0.4 %
50.  Sesje rady i protokoły z sesji 0.4 %
51.  Przewodniczący Rady 0.4 %
52.  Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie 0.3 %
53.  Uchwały Rady Miejskiej - 2011r. 0.3 %
54.  Plan Pracy Rady 0.3 %
55.  Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn kat. główna 0.3 %
56.  Petycje kat. główna 0.3 %
57.  Skład Rady 0.3 %
58.  Szkoła Podstawowa im. Antoniego Wacińskiego w Bodzentynie oraz Filia SP w Śniadce 0.3 %
59.  Gimnazjum im.mjr Jana Piwnika " Ponurego " w Bodzentynie 0.3 %
60.  za 2009r. 0.3 %
61.  Emisja obligacji kat. główna 0.3 %
62.  zarządzenia za 2011r. 0.3 %
63.  -Referat Rolnictwa,Gospodarki Gruntami i Mienia Komunalnego 0.3 %
64.  Publicznie dostętny wykaz danych o środowisku i jego ochronie kat. główna 0.3 %
65.  Szkoła Podstawowa w Psarach 0.3 %
66.  Sesje-2009r. 0.3 %
67.  -Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2011 roku 0.2 %
68.  Ewidencja kąpielisk kat. główna 0.2 %
69.  Samorządowe Przedszkole w Bodzentynie 0.2 %
70.  Plan Rozwoju Lokalnego 0.2 %
71.  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w 2019 roku kat. główna 0.2 %
72.  Oświadczenia majątkowe Radnych 0.2 %
73.  Wybory Prezydenta RP 2020 kat. główna 0.2 %
74.  za 2010r. 0.2 %
75.  Strategia 0.2 %
76.  Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze kat. główna 0.2 %
77.  -Urząd Stanu Cywilnego 0.2 %
78.  Oświadczenia majątkowe - 2007r. 0.2 %
79.  Sprawozdania kat. główna 0.2 %
80.  Załatwianie spraw w urzędzie kat. główna 0.2 %
81.  Wybory Samorządowe 2018 kat. główna 0.2 %
82.  Radca prawny kat. główna 0.2 %
83.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie 0.2 %
84.  Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej 0.2 %
85.  Sesje-2010r. 0.2 %
86.  zebrania wiejskie 2010 rok 0.1 %
87.  -Referat Budowlano-Inwestycyjny i Ochrony Środowiska 0.1 %
88.  Oświadczenia majątkowe - 2008r. 0.1 %
89.  Samorządowe Przedszkole we Wzdole Rządowym 0.1 %
90.  -Ewidencja ludności i dowodów osobistych 0.1 %
91.  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie 0.1 %
92.  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2010r. 0.1 %
93.  Oświadczenia majątkowe - 2009r. 0.1 %
94.  kontrole zewnętrzne w 2008 roku 0.1 %
95.  Oświadczenia majątkowe radnych (kadencja 2010-2014) 0.1 %
96.  -Stanowisko do spraw Kultury,Zdrowia,Sportu i Turystyki 0.1 %
97.  Oświadczenia majątkowe Radnych złożone w 2010r. w związku z upływem kadencji 0.1 %
98.  zebrania wiejskie 2008 rok 0.1 %
99.  Konto Bankowe kat. główna 0.1 %
100.  -Stanowisko do spraw wymiaru podatków i opłat 0.1 %
101.  Plan Odnowy miejscowości Bodzentyn na lata 2008-2015 0.1 %
102.  kontrole zewnętrzne w 2009 roku 0.1 %
103.  -Stanowisko do spraw Obsługi Rady Miejskiej 0.1 %
104.  - Obowiązujące uchwały podatkowe 0.1 %
105.  -Stanowisko do spraw działalności gospodarczej 0.1 %
106.  kontrole zewnętrzne w 2010 roku 0.1 %
107.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 kat. główna 0.1 %
108.  zebrania wiejskie 2011 rok 0.1 %
109.  Sesje-2011r. 0.1 %
110.  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 kat. główna 0.1 %
111.  Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej - 2019r. kat. główna 0.1 %
112.  Platforma zakupowa kat. główna 0.1 %
113.  Oświadczenia majątkowe-2010 0.1 %
114.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.1 %
115.  Powszechny Spis Rolny - 2020 r. kat. główna 0 %
116.  Budżet na 2010r. 0 %
117.  Wybory ławników sądowych 2019 kat. główna 0 %
118.  Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bodzentyn 0 %
119.  -Referat Finasów i Rachunkowości 0 %
120.  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie 0 %
121.  Klauzula informacyjna RODO kat. główna 0 %
122.  - Wykazy ulg,umorzeń,rozłożeń na raty podatku 0 %
123.  -Stanowisko do spraw Obrony Cywilnej,Spraw Obronnych oraz Informacji Niejawnych 0 %
124.  - Akty Prawne MGOPS 0 %
125.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2010r. w związku z upływem kadencji 0 %
126.  Jednostki pomocnicze 0 %
127.  -Stanowisko Radcy Prawnego 0 %
128.  -Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2009 roku 0 %
129.  -Referat Organizacyjny, Kadr i Spraw Obywatelskich 0 %
130.  - Wykazy udzielonej pomocy publicznej 0 %
131.  Jednostki pomocnicze 0 %
132.  Jednostki Podległe 0 %
133.  - Plany pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Bodzentynie kadencji 2010-2014 0 %
134.  Plan gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Bodzentyn 0 %
135.  Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 0 %
136.  Regulamin pracy Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn kat. główna 0 %
137.  zebrania wiejskie 2009 rok 0 %
138.  Plan odnowy miejscowości Wilków na lata 2010-2017 0 %
139.  Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2015 r. kat. główna 0 %
140.  -Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji 0 %
141.  Budżet na 2011r. 0 %
142.  Referendum Ogólnokrajowe 2015 kat. główna 0 %
143.  Szkoła Podstawowa im.Oddziału AK"Wybranieccy" we Wzdole Rządowym 0 %
144.  kontrole zewnętrzne w 2011 roku 0 %
145.  -Ludowy Klub Sportowy "Łysica" 0 %
146.  Jednostki pomocnicze 0 %
147.  -Uczniowski Klub Sportowy "Start" Święta Katarzyna 0 %
148.  -Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradowicach 0 %
149.  -Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Orły" 0 %
150.  - Archiwum uchwał podatkowych 0 %
151.  -Ochotnicza Straż Pożarna we Wzdole Rządowym 0 %
152.  -Uczniowski Klub Sportowy "Jodła" 0 %
153.  Jednostki pomocnicze 0 %
154.  -Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Gród-Bodzentyn" 0 %
155.  Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Marka Kraka złożone w związku z wyborem na Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn 0 %
156.  -Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna 0 %
157.  -Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Olimp" 0 %
158.  -Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach-Starej Wsi 0 %
159.  Program Współpracy Gminy Bodzentyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r. 0 %
160.  - przetargi 2012 rok 0 %
161.  -Ochotnicza Straż Pożarna w Bodzentynie 0 %
162.  Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych Zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn 0 %
163.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
164.  -Stowarzyszenie Miłośników Siekierna i Gór Świętokrzyskich 0 %
165.  -Klub Sportowy "Sensas"Bodzentyn 0 %
166.  Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie 0 %
167.  -Stowarzyszenie Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej"Łysica-Sabat" 0 %
168.  -Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Leśnej 0 %
169.  -Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Wsi "Odnowica" 0 %
170.  -Wędkarski Klub Sportowy "Kleń" 0 %
171.  -Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka 0 %
172.  -Ludowy Uczniowski Klub Sportowy"Huragan" 0 %
173.  -Towarzystwo Dawida Rubinowicza 0 %
174.  -Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 0 %
175.  -Uczniowski Klub Sportowy "Atlas" 0 %
176.   -Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2012 roku 0 %
177.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
178.  Podstawowe informacje 0 %
179.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
180.  zarządzenia za 2012r. 0 %
181.  Skład osobowy Zarządu 0 %
182.  Uchwały Zarządu 0 %
183.  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Bodzentyn na lata 2012-2020. 0 %
184.  Posiedzenia Zarządu 0 %
185.  Uchwały Rady Miejskiej - 2012r. 0 %
186.  za 2011r. 0 %
187.  Tutaj podaj nazwę. 0 %
188.  Budżet na 2012r. 0 %
189.  -Referat Środków Pomocowych Rozwoju Gminy 0 %
190.  kontrole zewnętrzne w 2012 roku 0 %
191.  System Informacji Przestrzennej Bodzentyn kat. główna 0 %
192.  Sesje-2012r. 0 %
193.  Oświadczenia majątkowe-2011r. 0 %
194.  zebrania wiejskie 2012 rok 0 %
195.  zarządzenia za 2020 r. 0 %
196.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2018r. w związku z upływem kadencji 0 %
197.  Budżet na 2019 r. 0 %
198.  Interpelacje Radnych Rady Miejskiej w Bodzentynie 0 %
199.  zarządzenia za 2019 r. 0 %
200.  Informacja o planowanych sesjach w 2019r. 0 %
201.  Transmisje Sesji Rady Miejskiej 0 %
202.  Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn złożone w związku z początkiem kadencji 2018-2023 0 %
203.  Oświadczenia majątkowe Radnych złożone w związku z początkiem kadencji 2018-2023 0 %
204.  Uchwały Rady Miejskiej - 2019r. 0 %
205.  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2019 r. 0 %
206.  Budżet na 2020 r. 0 %
207.  Informacja o planowanych sesjach w 2020r. 0 %
208.  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2017 roku 0 %
209.  Dyżury Radnych 0 %
210.  Oświadczenia majątkowe - 2016 r. 0 %
211.  za 2017r. 0 %
212.  Informacja o planowanych sesjach w 2023 r. 0 %
213.  Budżet na 2018r. 0 %
214.  - przetargi 2018 rok 0 %
215.  zarządzenia za 2018r. 0 %
216.  Informacja o planowanych sesjach w 2018r. 0 %
217.  Plan Zamówień Publicznych 0 %
218.  Uchwały Rady Miejskiej - 2018r. 0 %
219.  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2018 roku 0 %
220.  Sesje - 2018r. 0 %
221.  Oświadczenia majątkowe - 2017 r. 0 %
222.  zarządzenia za 2023 r. 0 %
223.  Oświadczenia majątkowe Radnych złożone w 2018 roku w związku z upływem kadencji 0 %
224.  Sesje - 2017 r. 0 %
225.  Inne sprawy dotyczące działalności Rady Miejskiej 0 %
226.  za 2018 r. 0 %
227.  kontrole zewnętrzne w 2020 roku 0 %
228.  Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie kadencji 2018 - 2023 0 %
229.  Budżet na 2021 r. 0 %
230.  zarządzenia za 2021 r. 0 %
231.  Informacja o planowanych sesjach w 2021 r. 0 %
232.  Informacja o planowanych sesjach w 2022 r. 0 %
233.  Sprawozdania z działalności Rady 0 %
234.  - zamówienia publicznie poniżej 130 000 zł netto 0 %
235.  - zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł netto 0 %
236.  - Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2021 r. 0 %
237.  Oświadczenia majątkowe - 2020 r. 0 %
238.  kontrole zewnętrzne w 2021 roku 0 %
239.  za 2021 r. 0 %
240.  Budżet na 2022 r. 0 %
241.  zarządzenia za 2022 r. 0 %
242.  za 2020 r. 0 %
243.  za 2019 r. 0 %
244.  Budżet na 2023 r. 0 %
245.  - przetargi 2019 rok 0 %
246.  Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie 0 %
247.  Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej 0 %
248.  Oświadczenia majątkowe - 2018 r. 0 %
249.  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2022 r. 0 %
250.  Oświadczenia majątkowe - 2021 r. 0 %
251.  Imienny wykaz głosowań radnych 0 %
252.  - Wybory uzupełniające Okręg Nr 10 Wzdół Rządowy,Wzdół-Kolonia 0 %
253.  kontrole zewnętrzne w 2016 roku 0 %
254.  kontrole zewnętrzne w 2017 roku 0 %
255.  kontrole zewnętrzne w 2018 roku 0 %
256.  kontrole zewnętrzne w 2019 roku 0 %
257.  - przetargi 2020 rok 0 %
258.  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2020 r. 0 %
259.  za 2022 r. 0 %
260.  Budżet na 2013r. 0 %
261.  Sesje-2014r. 0 %
262.  Oświadczenia majątkowe - 2013r. 0 %
263.  Uchwały Rady Miejskiej - 2014r. 0 %
264.  -Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2014 roku 0 %
265.  Budżet na 2014r. 0 %
266.  za 2013r. 0 %
267.  - przetargi 2014 rok 0 %
268.  kontrole zewnętrzne w 2014 roku 0 %
269.  Regulamin Udostępniania Świetlic Wiejskich w Gminie Bodzentyn 0 %
270.  - Plany pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Bodzentynie kadencji 2014 - 2018 0 %
271.  Program Opieki nad Zwierzętami 0 %
272.  Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn 0 %
273.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2014r. w związku z upływem kadencji 0 %
274.  Oświadczenia majątkowe Radnych złożone w 2014 roku w związku z upływem kadencji 0 %
275.  zarządzenia za 2015r. 0 %
276.  zebrania wiejskie 2015 rok 0 %
277.  Sesje-2015r. 0 %
278.  zebrania wiejskie 2014 rok 0 %
279.  zarządzenia za 2014r. 0 %
280.  Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury 0 %
281.  Oświadczenia majątkowe - 2012r. 0 %
282.  -Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2013 roku 0 %
283.  Sesje-2013r. 0 %
284.  Uchwały Rady Miejskiej - 2013r. 0 %
285.  zebrania wiejskie 2013 rok 0 %
286.  zarządzenia za 2013r. 0 %
287.  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. 0 %
288.  -archiwalny Regulamin Organizacyjny 0 %
289.  Oświadczenia majątkowe - 2019 r. 0 %
290.  -Referat Gospodarki Komunalnej 0 %
291.  Regulamin Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę i Zbiorowego Odprowadzania Ścieków Gminie Bodzentyn 0 %
292.  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015. 0 %
293.  Szkoła Podstawowa im. Antoniego Wacińskiegow Bodzentynie 0 %
294.  za 2012r. 0 %
295.  - przetargi 2013 rok 0 %
296.  kontrole zewnętrzne w 2013 roku 0 %
297.  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn. 0 %
298.  Informacja o planowanych sesjach w 2015r. 0 %
299.  Oświadczenia majątkowe - 2014r. 0 %
300.  -Stowarzyszenie Wzdolskie Kołowrotki 0 %
301.  -Stowarzyszenie Dąbrowa 0 %
302.  -Alebabki 0 %
303.  -Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa 0 %
304.  -Stowarzyszenie Gmina Bodzentyn-Nasza Mała Ojczyzna 0 %
305.  -Furmani 0 %
306.  -Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna 0 %
307.  -Stowarzyszenie Ochrony Zabytków Architektury i Sztuki Bodzentyna i Regionu Świętokrzyskiego 0 %
308.  -Stowarzyszenie Świętokrzyskie 0 %
309.  -Koło Gospodyń Wiejskich "Wzdolanie" 0 %
310.  -Stowarzyszenie Miejska Góra na rzecz rozwoju Celin i Podgórza 0 %
311.  - zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys.Euro 0 %
312.  za 2016r. 0 %
313.  Budżet na 2017r. 0 %
314.  - przetargi 2017 rok 0 %
315.  Informacja o planowanych sesjach w 2017r. 0 %
316.  zarządzenia za 2017r. 0 %
317.  -Stowarzyszenie Rozwoju wsi i Edukacji 0 %
318.  -Stowarzyszenie Świętokrzyskie Jodły 0 %
319.  -Stowarzyszenie Wilków Nasz Dom 0 %
320.  Uchwały Rady Miejskiej - 2015r. 0 %
321.  -Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2015 roku 0 %
322.  Budżet na 2015r. 0 %
323.  za 2014r. 0 %
324.  - przetargi 2015 rok 0 %
325.  kontrole zewnętrzne w 2015 roku 0 %
326.  Informacja o planowanych sesjach w latach 2011-2014r. 0 %
327.  - Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2016 roku 0 %
328.  Oświadczenia majątkowe - 2015 r. 0 %
329.  Regulamin Użytkowania Samochodu Służbowego Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn dla celów służbowych. 0 %
330.  za 2015r. 0 %
331.  - przetargi 2016 rok 0 %
332.  Informacja o planowanych sesjach w 2016r. 0 %
333.  zarządzenia za 2016r. 0 %
334.  Uchwały Rady Miejskiej - 2016r. 0 %
335.  Budżet na 2016r. 0 %
336.  Sesje-2016r. 0 %
337.  Uchwały Rady Miejskiej - 2017r. 0 %
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
ul. Suchedniowska 3
26 - 010 Bodzentyn

NIP Urzędu Miasta i Gminy:

664 15 28 123

REGON Urzędu Miasta i Gminy: 000534718

NIP Gminy: 657 25 15 240

REGON Gminy: 291009700

tel. ( 041 ) 31-15-010,
tel. ( 041 ) 31-15-511,
fax:( 041 ) 31-15-114

 

Godziny pracy Urzędu:

  poniedziałek  800-1600

wtorek-piątek  715-1515

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.