Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Bodzentyn 7929 razy
2.  Zarządzenie Nr 50/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 15 czerwca 2020 roku 2592 razy
3.  Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 23.12.2019 roku 2433 razy
4.  Informacja 2053 razy
5.  ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 LIPCA 2020 ROKU 1824 razy
6.  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn 1708 razy
7.  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Bodzentyn 1652 razy
8.  Informacja 1503 razy
9.  Decyzja RG.6220.3.13.2021 1467 razy
10.  WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKOWYCH NA 2021 r. W GMINIE BODZENTYN 1359 razy
11.  Nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych 1331 razy
12.  Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bodzentyn 1271 razy
13.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 1236 razy
14.  Dokumentacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 1205 razy
15.  Tłumacz dla osób niesłyszących 1203 razy
16.  Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury. 1134 razy
17.  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn 1073 razy
18.  WYKAZ SOŁTYSÓW KADENCJI 2019-2023 1065 razy
19.  Czyste Powietrze 2.0 1058 razy
20.  Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bodzentyn wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko - wyłożenie 945 razy
21.  Wniosek o azbest 937 razy
22.  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 08.01.2020 r. 931 razy
23.  INFORMACJA 890 razy
24.  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 877 razy
25.  Zarządzenie 5/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 18 stycznia 2021 r. 874 razy
26.  Zapytanie ofertowe 873 razy
27.  Raport o stanie Gminy Bodzentyn za 2021 r. 872 razy
28.  Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 25 lutego 2021 r. 857 razy
29.  Zawiadomienie 841 razy
30.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 835 razy
W sumie 44828 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Zamówienia Publiczne kat. główna 14 %
2.  Burmistrz Miasta i Gminy kat. główna 8.1 %
3.  Rada Miejska kat. główna 5.5 %
4.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 4.7 %
5.  Ochrona Środowiska kat. główna 3.9 %
6.  Ogłoszenia o Konkursach kat. główna 3.3 %
7.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 3.3 %
8.  Uchwały kat. główna 3.2 %
9.  Organizacje pozarządowe kat. główna 3.1 %
10.  Jednostki organizacyjne kat. główna 2.5 %
11.  Druki do pobrania kat. główna 2.3 %
12.  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw kat. główna 2.3 %
13.  Komunikaty,Informacje i Sprawozdania kat. główna 2.2 %
14.  - przetargi 2009 rok 2.1 %
15.  Budżet Miasta i Gminy kat. główna 2.1 %
16.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 1.9 %
17.  - przetargi 2010 rok 1.8 %
18.  Gospodarka komunalna kat. główna 1.6 %
19.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie 1.1 %
20.  Majątek publiczny kat. główna 1.1 %
21.  Informacje nieudostępnione w BIP kat. główna 1 %
22.  Regulamin Organizacyjny kat. główna 0.9 %
23.  Zamierzenia i programy kat. główna 0.9 %
24.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.9 %
25.  Pomoc Publiczna kat. główna 0.8 %
26.  Fundusze Strukturalne kat. główna 0.8 %
27.  Statut kat. główna 0.7 %
28.  Rejestr Skarg i Wniosków kat. główna 0.7 %
29.  Informacje i wystąpienia. 0.7 %
30.  zarządzenia za 2009r. 0.7 %
31.  Regulamin Pracy kat. główna 0.7 %
32.  - przetargi 2011 rok 0.7 %
33.  Stanowiska urzędnicze kat. główna 0.7 %
34.  Uchwały rady Miejskiej - 2009r. 0.6 %
35.  Rejestry i ewidencje kat. główna 0.6 %
36.  Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy 0.6 %
37.  zarządzenia za 2010r. 0.6 %
38.  Dane kontaktowe kat. główna 0.6 %
39.  Wydział Komunikacji - Filia w Bodzentynie kat. główna 0.5 %
40.  Petycje kat. główna 0.5 %
41.  Kontrole i Sprawozdania kat. główna 0.5 %
42.  Informacja o planowanych sesjach 0.5 %
43.  Szkoła Podstawowa w Leśnej 0.5 %
44.  przetargi-2006 kat. główna 0.4 %
45.  Komisje Rady 0.4 %
46.  przetargi-2007 kat. główna 0.4 %
47.  Gimnazjum im.Oddziału AK"Wybranieccy" we Wzdole Rządowym 0.4 %
48.  Uchwały Rady Miejskiej - 2010r. 0.4 %
49.  Centrum Obsługi Oświaty w Bodzentynie 0.4 %
50.  Spotkania z mieszkańcami 0.4 %
51.  Sesje rady i protokoły z sesji 0.3 %
52.  Emisja obligacji kat. główna 0.3 %
53.  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w 2019 roku kat. główna 0.3 %
54.  Ewidencja kąpielisk kat. główna 0.3 %
55.  Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn kat. główna 0.3 %
56.  Wybory Prezydenta RP 2020 kat. główna 0.3 %
57.  Przewodniczący Rady 0.3 %
58.  Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie 0.3 %
59.  Uchwały Rady Miejskiej - 2011r. 0.3 %
60.  Publicznie dostętny wykaz danych o środowisku i jego ochronie kat. główna 0.3 %
61.  Sprawozdania kat. główna 0.3 %
62.  Plan Pracy Rady 0.3 %
63.  Skład Rady 0.3 %
64.  Szkoła Podstawowa im. Antoniego Wacińskiego w Bodzentynie oraz Filia SP w Śniadce 0.3 %
65.  Gimnazjum im.mjr Jana Piwnika " Ponurego " w Bodzentynie 0.3 %
66.  za 2009r. 0.3 %
67.  zarządzenia za 2011r. 0.2 %
68.  -Referat Rolnictwa,Gospodarki Gruntami i Mienia Komunalnego 0.2 %
69.  Wybory Samorządowe 2018 kat. główna 0.2 %
70.  Szkoła Podstawowa w Psarach 0.2 %
71.  -Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2011 roku 0.2 %
72.  Samorządowe Przedszkole w Bodzentynie 0.2 %
73.  Plan Rozwoju Lokalnego 0.2 %
74.  Oświadczenia majątkowe Radnych 0.2 %
75.  za 2010r. 0.2 %
76.  Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze kat. główna 0.2 %
77.  Strategia 0.2 %
78.  -Urząd Stanu Cywilnego 0.2 %
79.  Oświadczenia majątkowe - 2007r. 0.2 %
80.  Załatwianie spraw w urzędzie kat. główna 0.2 %
81.  Radca prawny kat. główna 0.2 %
82.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie 0.2 %
83.  Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej 0.1 %
84.  zebrania wiejskie 2010 rok 0.1 %
85.  -Referat Budowlano-Inwestycyjny i Ochrony Środowiska 0.1 %
86.  Oświadczenia majątkowe - 2008r. 0.1 %
87.  Samorządowe Przedszkole we Wzdole Rządowym 0.1 %
88.  -Ewidencja ludności i dowodów osobistych 0.1 %
89.  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie 0.1 %
90.  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2010r. 0.1 %
91.  Oświadczenia majątkowe - 2009r. 0.1 %
92.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 kat. główna 0.1 %
93.  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w 2023 r. kat. główna 0.1 %
94.  Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej - 2019r. kat. główna 0.1 %
95.  Konto Bankowe kat. główna 0.1 %
96.  kontrole zewnętrzne w 2008 roku 0.1 %
97.  Oświadczenia majątkowe radnych (kadencja 2010-2014) 0.1 %
98.  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 kat. główna 0.1 %
99.  -Stanowisko do spraw Kultury,Zdrowia,Sportu i Turystyki 0.1 %
100.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.1 %
101.  Oświadczenia majątkowe Radnych złożone w 2010r. w związku z upływem kadencji 0.1 %
102.  zebrania wiejskie 2008 rok 0.1 %
103.  Platforma zakupowa kat. główna 0.1 %
104.  -Stanowisko do spraw wymiaru podatków i opłat 0.1 %
105.  Plan Odnowy miejscowości Bodzentyn na lata 2008-2015 0.1 %
106.  kontrole zewnętrzne w 2009 roku 0.1 %
107.  -Stanowisko do spraw Obsługi Rady Miejskiej 0.1 %
108.  Powszechny Spis Rolny - 2020 r. kat. główna 0.1 %
109.  - Obowiązujące uchwały podatkowe 0.1 %
110.  -Stanowisko do spraw działalności gospodarczej 0.1 %
111.  kontrole zewnętrzne w 2010 roku 0.1 %
112.  Ochrona Danych Osobowych kat. główna 0.1 %
113.  zebrania wiejskie 2011 rok 0.1 %
114.  Wybory ławników sądowych 2019 kat. główna 0.1 %
115.  Oświadczenia majątkowe-2010 0.1 %
116.  Budżet na 2010r. 0 %
117.  Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bodzentyn 0 %
118.  -Referat Finasów i Rachunkowości 0 %
119.  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie 0 %
120.  - Wykazy ulg,umorzeń,rozłożeń na raty podatku 0 %
121.  -Stanowisko do spraw Obrony Cywilnej,Spraw Obronnych oraz Informacji Niejawnych 0 %
122.  - Akty Prawne MGOPS 0 %
123.  Regulamin pracy Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn kat. główna 0 %
124.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2010r. w związku z upływem kadencji 0 %
125.  Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2015 r. kat. główna 0 %
126.  Jednostki pomocnicze 0 %
127.  -Stanowisko Radcy Prawnego 0 %
128.  Referendum Ogólnokrajowe 2015 kat. główna 0 %
129.  -Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2009 roku 0 %
130.  Wybory Ławników kat. główna 0 %
131.  -Referat Organizacyjny, Kadr i Spraw Obywatelskich 0 %
132.  - Wykazy udzielonej pomocy publicznej 0 %
133.  Jednostki pomocnicze 0 %
134.  Jednostki Podległe 0 %
135.  - Plany pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Bodzentynie kadencji 2010-2014 0 %
136.  Plan gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Bodzentyn 0 %
137.  Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 0 %
138.  zebrania wiejskie 2009 rok 0 %
139.  Plan odnowy miejscowości Wilków na lata 2010-2017 0 %
140.  Budżet na 2011r. 0 %
141.  -Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji 0 %
142.  Wybory 2023 kat. główna 0 %
143.  Szkoła Podstawowa im.Oddziału AK"Wybranieccy" we Wzdole Rządowym 0 %
144.  kontrole zewnętrzne w 2011 roku 0 %
145.  Wybory samorządowe 2024r. kat. główna 0 %
146.  -Ludowy Klub Sportowy "Łysica" 0 %
147.  Jednostki pomocnicze 0 %
148.  -Uczniowski Klub Sportowy "Start" Święta Katarzyna 0 %
149.  -Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradowicach 0 %
150.  - Archiwum uchwał podatkowych 0 %
151.  -Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Orły" 0 %
152.  -Ochotnicza Straż Pożarna we Wzdole Rządowym 0 %
153.  -Uczniowski Klub Sportowy "Jodła" 0 %
154.  Jednostki pomocnicze 0 %
155.  -Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Gród-Bodzentyn" 0 %
156.  Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Marka Kraka złożone w związku z wyborem na Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn 0 %
157.  -Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna 0 %
158.  -Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Olimp" 0 %
159.  -Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach-Starej Wsi 0 %
160.  Program Współpracy Gminy Bodzentyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r. 0 %
161.  - przetargi 2012 rok 0 %
162.  -Ochotnicza Straż Pożarna w Bodzentynie 0 %
163.  Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych Zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn 0 %
164.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
165.  -Stowarzyszenie Miłośników Siekierna i Gór Świętokrzyskich 0 %
166.  -Klub Sportowy "Sensas"Bodzentyn 0 %
167.  Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie 0 %
168.  -Stowarzyszenie Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej"Łysica-Sabat" 0 %
169.  -Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Leśnej 0 %
170.  -Wędkarski Klub Sportowy "Kleń" 0 %
171.  -Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Wsi "Odnowica" 0 %
172.  -Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka 0 %
173.  -Ludowy Uczniowski Klub Sportowy"Huragan" 0 %
174.  -Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 0 %
175.  -Towarzystwo Dawida Rubinowicza 0 %
176.  -Uczniowski Klub Sportowy "Atlas" 0 %
177.   -Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2012 roku 0 %
178.  System Informacji Przestrzennej Bodzentyn kat. główna 0 %
179.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
180.  Podstawowe informacje 0 %
181.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
182.  zarządzenia za 2012r. 0 %
183.  Skład osobowy Zarządu 0 %
184.  Uchwały Zarządu 0 %
185.  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Bodzentyn na lata 2012-2020. 0 %
186.  Posiedzenia Zarządu 0 %
187.  Uchwały Rady Miejskiej - 2012r. 0 %
188.  za 2011r. 0 %
189.  Tutaj podaj nazwę. 0 %
190.  Budżet na 2012r. 0 %
191.  kontrole zewnętrzne w 2012 roku 0 %
192.  -Referat Środków Pomocowych Rozwoju Gminy 0 %
193.  Oświadczenia majątkowe-2011r. 0 %
194.  zebrania wiejskie 2012 rok 0 %
195.  Budżet na 2020 r. 0 %
196.  Oświadczenia majątkowe Radnych złożone w związku z początkiem kadencji 2018-2023 0 %
197.  Uchwały Rady Miejskiej - 2019r. 0 %
198.  Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie 0 %
199.  Interpelacje Radnych Rady Miejskiej w Bodzentynie 0 %
200.  Budżet na 2018r. 0 %
201.  Inne sprawy dotyczące działalności Rady Miejskiej 0 %
202.  za 2018 r. 0 %
203.  Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn złożone w związku z początkiem kadencji 2018-2023 0 %
204.  - przetargi 2019 rok 0 %
205.  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2019 r. 0 %
206.  Transmisje Sesji Rady Miejskiej 0 %
207.  - przetargi 2018 rok 0 %
208.  Informacja o planowanych sesjach w 2018r. 0 %
209.  Plan Zamówień Publicznych 0 %
210.  Uchwały Rady Miejskiej - 2018r. 0 %
211.  Sesje - 2018r. 0 %
212.  Oświadczenia majątkowe - 2017 r. 0 %
213.  zarządzenia za 2013r. 0 %
214.  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. 0 %
215.  Oświadczenia majątkowe Radnych złożone w 2018 roku w związku z upływem kadencji 0 %
216.  Informacja o planowanych sesjach w 2020r. 0 %
217.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2018r. w związku z upływem kadencji 0 %
218.  zarządzenia za 2020 r. 0 %
219.  Budżet na 2019 r. 0 %
220.  zarządzenia za 2019 r. 0 %
221.  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2018 roku 0 %
222.  Informacja o planowanych sesjach w 2019r. 0 %
223.  zarządzenia za 2018r. 0 %
224.  Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej 0 %
225.  Oświadczenia majątkowe - 2020 r. 0 %
226.  kontrole zewnętrzne w 2021 roku 0 %
227.  za 2021 r. 0 %
228.  Budżet na 2022 r. 0 %
229.  zarządzenia za 2022 r. 0 %
230.  za 2022 r. 0 %
231.  Informacja o planowanych sesjach w 2022 r. 0 %
232.  Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie kadencji 2018 - 2023 0 %
233.  Oświadczenia majątkowe - 2021 r. 0 %
234.  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2022 r. 0 %
235.  Budżet na 2023 r. 0 %
236.  zarządzenia za 2023 r. 0 %
237.  Informacja o planowanych sesjach w 2023 r. 0 %
238.  Sprawozdania z działalności Rady 0 %
239.  Karty informacyjne - EKOPORTAL 0 %
240.  Informacja o planowanych sesjach w 2024 r. 0 %
241.  - Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2021 r. 0 %
242.  - zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł netto 0 %
243.  - zamówienia publicznie poniżej 130 000 zł netto 0 %
244.  Oświadczenia majątkowe - 2018 r. 0 %
245.  Imienny wykaz głosowań radnych 0 %
246.  - Wybory uzupełniające Okręg Nr 10 Wzdół Rządowy,Wzdół-Kolonia 0 %
247.  kontrole zewnętrzne w 2016 roku 0 %
248.  kontrole zewnętrzne w 2017 roku 0 %
249.  kontrole zewnętrzne w 2018 roku 0 %
250.  kontrole zewnętrzne w 2019 roku 0 %
251.  - przetargi 2020 rok 0 %
252.  Oświadczenia majątkowe - 2022 r. 0 %
253.  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2020 r. 0 %
254.  za 2019 r. 0 %
255.  za 2020 r. 0 %
256.  kontrole zewnętrzne w 2020 roku 0 %
257.  Budżet na 2021 r. 0 %
258.  zarządzenia za 2021 r. 0 %
259.  Informacja o planowanych sesjach w 2021 r. 0 %
260.  zarządzenia za 2017r. 0 %
261.  zebrania wiejskie 2013 rok 0 %
262.  Budżet na 2024 r. 0 %
263.  -Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2014 roku 0 %
264.  Budżet na 2014r. 0 %
265.  za 2013r. 0 %
266.  - przetargi 2014 rok 0 %
267.  kontrole zewnętrzne w 2014 roku 0 %
268.  Regulamin Udostępniania Świetlic Wiejskich w Gminie Bodzentyn 0 %
269.  - Plany pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Bodzentynie kadencji 2014 - 2018 0 %
270.  Program Opieki nad Zwierzętami 0 %
271.  Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn 0 %
272.  Oświadczenia majątkowe złożone w 2014r. w związku z upływem kadencji 0 %
273.  Oświadczenia majątkowe Radnych złożone w 2014 roku w związku z upływem kadencji 0 %
274.  zarządzenia za 2015r. 0 %
275.  zebrania wiejskie 2015 rok 0 %
276.  Informacja o planowanych sesjach w 2015r. 0 %
277.  Oświadczenia majątkowe - 2014r. 0 %
278.  Uchwały Rady Miejskiej - 2015r. 0 %
279.  -Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2015 roku 0 %
280.  Uchwały Rady Miejskiej - 2014r. 0 %
281.  Oświadczenia majątkowe - 2013r. 0 %
282.  Budżet na 2013r. 0 %
283.  za 2023 r. 0 %
284.  -archiwalny Regulamin Organizacyjny 0 %
285.  Oświadczenia majątkowe - 2012r. 0 %
286.  Oświadczenia majątkowe - 2019 r. 0 %
287.  -Referat Gospodarki Komunalnej 0 %
288.  Regulamin Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę i Zbiorowego Odprowadzania Ścieków Gminie Bodzentyn 0 %
289.  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015. 0 %
290.  Szkoła Podstawowa im. Antoniego Wacińskiegow Bodzentynie 0 %
291.  za 2012r. 0 %
292.  - przetargi 2013 rok 0 %
293.  kontrole zewnętrzne w 2013 roku 0 %
294.  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn. 0 %
295.  - zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys.Euro 0 %
296.  Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury 0 %
297.  zarządzenia za 2014r. 0 %
298.  zebrania wiejskie 2014 rok 0 %
299.  Budżet na 2015r. 0 %
300.  za 2014r. 0 %
301.  - przetargi 2015 rok 0 %
302.  -Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa 0 %
303.  -Stowarzyszenie Gmina Bodzentyn-Nasza Mała Ojczyzna 0 %
304.  -Furmani 0 %
305.  -Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna 0 %
306.  -Stowarzyszenie Ochrony Zabytków Architektury i Sztuki Bodzentyna i Regionu Świętokrzyskiego 0 %
307.  -Stowarzyszenie Świętokrzyskie 0 %
308.  -Koło Gospodyń Wiejskich "Wzdolanie" 0 %
309.  -Stowarzyszenie Miejska Góra na rzecz rozwoju Celin i Podgórza 0 %
310.  Uchwały Rady Miejskiej - 2013r. 0 %
311.  za 2016r. 0 %
312.  Budżet na 2017r. 0 %
313.  - przetargi 2017 rok 0 %
314.  Informacja o planowanych sesjach w 2017r. 0 %
315.  Uchwały Rady Miejskiej - 2017r. 0 %
316.  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2017 roku 0 %
317.  Dyżury Radnych 0 %
318.  Oświadczenia majątkowe - 2016 r. 0 %
319.  -Alebabki 0 %
320.  -Stowarzyszenie Dąbrowa 0 %
321.  kontrole zewnętrzne w 2015 roku 0 %
322.  Informacja o planowanych sesjach w latach 2011-2014r. 0 %
323.  - Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2016 roku 0 %
324.  Oświadczenia majątkowe - 2015 r. 0 %
325.  Regulamin Użytkowania Samochodu Służbowego Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn dla celów służbowych. 0 %
326.  zarządzenia za 2024 r. 0 %
327.  za 2015r. 0 %
328.  - przetargi 2016 rok 0 %
329.  Informacja o planowanych sesjach w 2016r. 0 %
330.  zarządzenia za 2016r. 0 %
331.  Uchwały Rady Miejskiej - 2016r. 0 %
332.  Budżet na 2016r. 0 %
333.  -Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2013 roku 0 %
334.  -Stowarzyszenie Wilków Nasz Dom 0 %
335.  -Stowarzyszenie Świętokrzyskie Jodły 0 %
336.  -Stowarzyszenie Rozwoju wsi i Edukacji 0 %
337.  -Stowarzyszenie Wzdolskie Kołowrotki 0 %
338.  za 2017r. 0 %
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
ul. Suchedniowska 3
26 - 010 Bodzentyn

NIP Urzędu Miasta i Gminy:

664 15 28 123

REGON Urzędu Miasta i Gminy: 000534718

NIP Gminy: 657 25 15 240

REGON Gminy: 291009700

tel. ( 041 ) 31-15-010,
tel. ( 041 ) 31-15-511,
fax:( 041 ) 31-15-114

 

Godziny pracy Urzędu:

  poniedziałek  800-1600

wtorek-piątek  715-1515

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.