Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Decyzja RG.6220.3.7.2020

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » Decyzja RG.6220.3.7.2020

Podtytuł: o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem zbierania złomu oraz zużytych akumulatorów na działce o nr ewid. 82 w miejscowości Bodzentyn, gmina Bodzentyn – miasto oraz na działce o nr ewid. 298/2 w miejscowości Psary Stara Wieś, gmina Bodzentyn – obszar wiejski, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie”

Bodzentyn, 21.04.2021 r.

RG.6220.3.8.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI

ŚRODOWISKOWEJ

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021  r. poz. 247.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia, że dnia 21 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (sygn. RG.6220.3.7.2020) dla przedsięwzięcia
pn.: „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem zbierania złomu oraz zużytych akumulatorów na działce o nr ewid. 82 w miejscowości Bodzentyn, gmina Bodzentyn – miasto oraz na działce o nr ewid. 298/2 w miejscowości Psary Stara Wieś, gmina Bodzentyn – obszar wiejski, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie” realizowanego przez Auto DIAMOND Damian Kózka (ul. Żeromskiego 35; 26-010 Bodzentyn).

Planowane przedsięwzięcie było opiniowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie RZGW w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, w Referacie Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn (http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/) oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-04-21

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Szafraniec

2021-04-21

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Szafraniec

2021-04-21

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Szafraniec

2021-04-21

Dodanie artykułu - Piotr Szafraniec

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
ul. Suchedniowska 3
26 - 010 Bodzentyn

NIP Urzędu Miasta i Gminy:

664 15 28 123

REGON Urzędu Miasta i Gminy: 000534718

NIP Gminy: 657 25 15 240

REGON Gminy: 291009700

tel. ( 041 ) 31-15-010,
tel. ( 041 ) 31-15-511,
fax:( 041 ) 31-15-114

 

Godziny pracy Urzędu:

  poniedziałek  800-1600

wtorek-piątek  715-1515

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.